Di sản vô giá của lực lượng CAND

Tháng 2/2023, cả thế giới bàng hoàng trước thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong thảm cảnh đau xót ấy đã xuất hiện những hình ảnh đẹp về tình người, tình hữu nghị và tinh thần quốc tế cao cả. Đặc biệt, những chiến sĩ công an và quân đội Việt Nam lần đầu xuất binh làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế.

Không thể không tự hào nhìn nhận: Việt Nam đã “trưởng thành” về nhiều mặt, là thành viên tích cực và có trách nhiệm, sẵn sàng đảm trách và có năng lực hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong nhiều lĩnh vực, từ tham gia bảo vệ, giữ gìn hòa bình, công tác y tế của lực lượng Liên hợp quốc tại một số nước, đến công tác cứu nạn, cứu hộ thảm họa thiên tai… Đó cũng là sự trưởng thành của con người Việt Nam nói chung, của cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng trong kỷ nguyên toàn cầu  hóa.

ĐB trang 6: Di sản vô giá của lực lượng CAND -0
CBCS Công an Việt Nam làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Huyền Vũ

Trên đây là một ví dụ góp phần khẳng định những thành tựu của công tác xây dựng lực lượng CAND những năm qua đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và bối cảnh hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, luôn đặc biệt chăm lo công tác cán bộ. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”…

Những quan điểm đó là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người nói chung và công tác cán bộ nói riêng.

Với lực lượng CAND, Người nhấn mạnh bản chất cách mạng, của dân và vì dân: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân… Các cô, các chú phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người Công an nhân dân của một nước dân chủ nhân dân” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, T6, tr.365-366).

Đặc biệt, vào ngày 11/3/1948 cách nay tròn 75 năm, trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII (trụ sở đóng tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Người phân tích: “Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc.

ĐB trang 6: Di sản vô giá của lực lượng CAND -0
Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, nêu Sáu điều dạy của Người về tư cách người Công an cách mạng.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người và hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức”.

Tư cách người Công an Cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải tận tuỵ

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo...”.

Lực lượng CAND vinh dự và tự hào được Đảng, Bác Hồ quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện. Đặc biệt, “Sáu điều tư cách người Công an cách mệnh” là di sản vô giá, vừa là nguyên tắc, vừa là phương châm để mỗi cán bộ, chiến sĩ và tổ chức  công an rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn nỗ lực học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy. Việc phát động học tập Sáu điều Bác Hồ dạy được triển khai từ Công an khu XII, Ty Công an Thanh Hóa và nhiều địa phương ngay từ giữa năm 1948. Ở mỗi thời kì, yêu cầu nhiệm vụ thay đổi song việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn được công an các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện với những biện pháp, hình thức phù hợp. Đặc biệt là Chỉ thị 04/CT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Học tập thấm nhuần sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu đối với CAND”, đã sáng tạo, đi trước trong việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…  

Từ nhiệm kì Đại hội XII và Đại hội XIII, bám sát quan điểm, đường lối và các nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có những quyết sách về xây dựng lực lượng CAND. Đặc biệt, đã tham mưu Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Nghị quyết xác định rất rõ mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Nỗ lực phấn đấu để đến năm 2025, lực lượng CAND cơ bản phải tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

ĐB trang 6: Di sản vô giá của lực lượng CAND -0
Gặt lúa giúp dân.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 12-NQ/TW, một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai nghị quyết này (ngày 17/6/2022), là: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ đã dạy lực lượng Công an nhân dân… Phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ty tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND”.

Trong số những kết quả công tác nổi bật gần đây của lực lượng CAND, là đề án bố trí Công an chính quy về xã. Sau gần 5 năm triển khai, tình hình ANTT tại cơ sở được cải thiện rõ rệt; nhiều mâu thuẫn, vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, qua đó góp phần làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, giảm tội phạm.

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng CAND được Chính phủ giao trọng trách tiên phong, nòng cốt. Đây là sự “chọn mặt gửi vàng”, bởi Đảng, Quốc hội và Chính phủ có cơ sở đặt lòng tin và giao trọng trách cho lực lượng CAND.

Không thể không nhắc tới những kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế và chức vụ vài năm gần đây. Hàng loạt vụ án lớn được khám phá, như vụ “Chuyến bay giải cứu”, “Kít test và Công ty Việt Á” và những vụ án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải, xây dựng, đất đai… đã răn đe, cảnh tỉnh, hạn chế sai phạm, tội phạm tham nhũng. Từ đó góp phần làm trong sạch bộ máy công quyền, lành mạnh hóa, minh bạch hóa các hoạt động đầu tư, kinh doanh, tài chính và nền kinh tế.

Những thành tích và kết quả nêu trên là sự tiếp nối thành tựu về công tác xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW. Xây dựng lực lượng, trước hết là công tác con người và tổ chức bộ máy trong CAND. Con người, ngoài những tiêu chuẩn chung phải hội tụ những phẩm chất theo Sáu điều Bác Hồ dạy; tổ chức bộ máy công an phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và bối cảnh kinh tế xã hội, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững những tiêu chí và nguyên tắc đó, việc thực hiện Nghị quyết 12 sẽ thu được những thành công như mục tiêu, yêu cầu đặt ra và lực lượng CAND luôn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng là Công an của dân, từ dân mà ra và vì nhân dân phục vụ.

 

Nguồn báo CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website