Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh  tại buổi  làm việc với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, tổ chức tại Hà Nội, sáng 8/9.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Phát biểu  tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương đang tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án "Xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm tra Đảng các cấp trong CAND đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới là yêu cầu cấp bách hiện nay. Buổi làm việc của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về tình hình các mặt công tác của đơn vị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh: Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, có chức năng tham mưu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ giao; giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra nghiệp vụ công tác của Cơ quan UBKT các cấp trong CAND; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Công an Trung ương.

Thời gian qua, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an thành lập và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 69 Cơ quan UBKT các cấp trong CAND.

Trực tiếp tham mưu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương giúp Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện 24 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề; thực hiện 6 kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, 37 đảng viên có khuyết điểm, sai phạm đúng quy tắc, quy trình, quy định. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND; kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp cụ thể đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt được trong thời gian qua. "Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phải là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn lực lượng CAND, chăm lo xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong CAND", Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Bộ trưởng  Tô Lâm yêu cầu Cơ quan UBKT tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBKT, Cơ quan UBKT. Tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; khẩn trương hoàn thành Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu  dự buổi làm việc.

Bên cạnh đó, xác định rõ địa bàn, đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ công tác Công an; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. "Phải quán triệt quan điểm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là chính, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ", đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các quy chế phối hợp với UBKT Trung ương và các cơ quan liên quan trong và ngoài lực lượng. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, quan tâm, chăm lo chế độ, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống để đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

 

Nguồn Báo CAND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website