Xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ra đời trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; các cấp, các ngành, nhân dân và bạn bè quốc tế hết lòng tin yêu, đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ; lực lượng công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân.

Tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam

Lực lượng công an nhân dân vinh dự và tự hào được tin tưởng, giao phó trọng trách lớn lao là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đoàn kết đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách, quyết đem hết sức lực, trí tuệ và cả tính mạng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả được giao. Bảy mươi sáu năm xây dựng, trưởng thành là chặng đường vẻ vang với những chiến công nối tiếp chiến công, không có kẻ thù nào có thể làm lay chuyển, phai nhạt bản lĩnh, lý tưởng chính trị và niềm tin son sắt với Đảng, chế độ và nhân dân; không có âm mưu, thủ đoạn nào khuất phục được tinh thần cách mạng tiến công, dũng khí và danh dự của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Lực lượng công an nhân dân luôn xứng đáng là đội quân tiên phong, nòng cốt giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nối tiếp truyền thống anh hùng vẻ vang, thời gian qua, nhất là trong tám tháng đầu năm 2021, lực lượng công an nhân dân chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp, bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước.

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an nhân dân đã làm tốt các mặt công tác được giao, tăng cường nắm hộ, nắm người và giải quyết tốt tình hình an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiến nghị với Chính phủ và các ngành nhiều giải pháp khắc phục bất cập, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm; quyết liệt tổ chức các đợt cao điểm, chuyên án tấn công trấn áp, đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm; làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường cho cơ sở và các địa bàn dịch bệnh phức tạp; bố trí hơn 45.000 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Toàn lực lượng xác định đây là “chiến dịch lớn”, chưa từng có tiền lệ, để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; huy động hàng vạn cán bộ, chiến sĩ nỗ lực cống hiến, không quản ngày đêm hoàn thành vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra; kịp thời phục vụ đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số của Chính phủ và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lịch sử và truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam trong 76 năm qua được tô thắm bởi máu đào của hơn 20.000 liệt sĩ, thương binh, bằng những chiến công oanh liệt, những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an, trong đó có hơn 100 đồng chí bị thương, 3 đồng chí hy sinh và biết bao cán bộ, chiến sĩ ngày đêm đối mặt với hiểm nguy khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Những thành tích, chiến công, sự cống hiến, hy sinh của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao, dành tặng những phần thưởng cao quý; đồng thời, khẳng định rõ hơn chân lý “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình” và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 5 quan điểm chỉ đạo trong bảo vệ an ninh quốc gia, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn; xác định phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương”(1). Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...”(2). So với Đại hội XII, Đảng ta xác định chuyển từ “từng bước hiện đại” sang “một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Đây là sự thay đổi rất lớn về chất lượng. Đồng thời, cũng đã xác định rất rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 “xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đây là tư duy rất mới trong việc định hướng xây dựng lực lượng công an nhân dân phù hợp với xu thế, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng như tiềm lực của đất nước hiện nay.

Để đạt được mục tiêu, định hướng đó, Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng công an nhân dân quyết tâm đổi mới toàn diện các mặt công tác công an. Trước hết là đổi mới tư duy nhận thức về an ninh quốc gia, an ninh toàn cầu, an ninh con người và xây dựng định hướng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Đồng thời, triển khai các giải pháp, phương hướng bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới hành chính quốc gia, tạo vành đai an ninh từ bên ngoài lãnh thổ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực an ninh phi truyền thống: an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước... Chủ động nắm chắc, dự báo đúng, trúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chiến lược về bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Coi trọng và đặt yếu tố “con người” lên hàng đầu; lấy thước đo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí, hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đổi mới công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu: Năm 2021 và những năm tiếp theo tiếp tục giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án nói chung đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, năm sau cao hơn năm trước; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp; kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm theo phương châm “tuân thủ Hiến pháp”, “thượng tôn pháp luật”, “không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai”.

Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân. Đặc biệt, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đây là vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược, toàn diện, tạo sự phát triển đồng bộ cả về lượng và chất, tạo nền tảng cốt lõi để xây dựng lực lượng công an nhân dân, xây dựng tiềm lực bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới. Quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương; bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác công an, xây dựng lực lượng công an nhân dân; đồng bộ với triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, bảo đảm toàn diện trên các mặt xây dựng lực lượng, xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng, từng cấp công an.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong Công an nhân dân, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ công an cơ sở, chủ động tăng cường cho cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt việc rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm. Tăng cường các biện pháp để bảo vệ uy tín, giữ gìn danh dự và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân. Cán bộ công an các cấp, nhất là lực lượng công an xã có đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, để nhân dân tin yêu, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ, ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số trong Công an nhân dân.

Công an nhân dân luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân làm việc. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân ngày càng được vun đắp bền chặt, phát huy hiệu quả; thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc. Vì vậy, phải chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng “thế trận an ninh nhân dân” gắn với “thế trận quốc phòng toàn dân” vững chắc. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; tập trung xây dựng từng thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, vững chắc, tin cậy để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Lực lượng công an nhân dân nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chưa có tiền lệ, song Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp linh hoạt, phù hợp, kịp thời ứng phó và đang từng bước vượt qua 4 đợt dịch. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã, đang và sẽ tác động mạnh làm thay đổi mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, làm gia tăng nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và những diễn biến phức tạp về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công an tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; phát động phong trào thi đua với chủ đề “Lực lượng công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”; phát huy cao vai trò của Bộ Chỉ huy tiền phương và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 công an các địa phương; chủ động, kịp thời điều phối, huy động các nguồn lực hậu cần, kỹ thuật tham gia phòng, chống dịch bệnh. Ban hành các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong và sau dịch bệnh, với mục tiêu cao nhất là vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng dịch bệnh COVID-19 hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi; phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép về nước; tổ chức truy vết đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 theo tinh thần truy vết nhanh, sớm khoanh vùng, phục vụ công tác tổ chức cách ly, dập dịch. Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực phòng dịch theo nguyên tắc “bốn tại chỗ” và theo phương châm “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”“Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch”.

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa chống dịch; xứng đáng là lá chắn phòng, chống đại dịch COVID-19; “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chỗ dựa vững chắc của nhân dân; vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

 

GS, TS. TÔ LÂM

Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

 

------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 331
(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIISđd, t. I, tr. 157 - 158

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website