Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ - phép mầu trong phòng, chống dịch COVID-19

Số người nhiễm bệnh ở mức rất thấp so với chỉ số trung bình của một quốc gia, vùng lãnh thổ (267/9.547 người), chưa có bệnh nhân nào tử vong. Đó là kết quả bước đầu khá ấn tượng trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam đến hôm nay.

Với kết quả đáng tự hào, ngoài sức mong đợi ấy, không chỉ nhân dân trong nước mà bạn bè quốc tế, bệnh nhân người nước ngoài đã được điều trị khỏi tại Việt Nam cũng thể hiện sự khâm phục, lòng biết ơn và tin tưởng sâu sắc với các thầy thuốc, với đất nước, con người Việt Nam. Mới đây nhất, sau khi vượt qua “cánh cửa tử thần” của dịch bệnh, bà Shan cùng chồng là ông Dixong Jonh Garth, người Anh, trước khi trở về nước đã đầy xúc động thốt lên: “Cảm ơn các bác sĩ Việt Nam, nếu ở nơi khác, chắc chúng tôi sẽ không còn sống. Thật may mắn khi chúng tôi được điều trị tại Việt Nam”.

Có phép mầu gì trong phòng, chống COVID-19 ở nước ta, khi bắt đầu đối phó với dịch bệnh, các chỉ số so sánh về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, thuốc chữa bệnh còn thiếu thốn, lại ở cạnh điểm xuất phát của đại dịch… điều khiến không ít người lo lắng?

Thực tế đã cho thấy, bản chất ưu việt của chế độ ta, cơ chế vận hành của xã hội Việt Nam chính là phép mầu để cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 đạt được những kết quả tích cực nhất. Với sứ mệnh, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo sâu sát, kịp thời ban hành các chủ trương để Nhà nước thể chế hóa thành các quyết sách cụ thể; để cán bộ, đảng viên của Đảng nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Nhân dân căn cứ vào đó phát huy ý thức công dân, quyền làm chủ của mình.

Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kịp thời ban hành các quyết sách, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, chủ động, linh hoạt, sát hợp với tình hình và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Ở mỗi tổ dân, khu phố, thôn, bản và trong toàn xã hội, Nhân dân đã tự giác thực hiện các yêu cầu phòng, chống COVID-19 dưới sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, của các đoàn thể chính trị, xã hội.

Từ thực tiễn phòng, chống dịch bệnh cũng khẳng định tính nhân dân và vì nhân dân của nền y tế Việt Nam, tất cả mọi người bệnh không phân biệt là ai, đều được điều trị với quyết tâm cao nhất. Đến nay đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong lực lượng vũ trang nhân dân rất cần được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng. Những tập thể, cá nhân đó cùng các tầng lớp nhân dân đang viết bản hùng ca chiến thắng dịch bệnh.

Như vậy, “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” đã, đang và sẽ là chân lý khách quan, khoa học, thực tiễn cách mạng để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ai đó còn nghi ngờ thì hãy tự suy ngẫm để thay đổi. Kẻ nào còn có tư tưởng, hành động chống phá thì hãy dừng lại, quay đầu trước khi quá muộn.

 

PGS, TS Trần Vi Dân

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website