Giới thiệu sách: “Tự chỉ trích”

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương sáng ngời về tinh thần phê bình và tự phê bình, đã có những đóng góp quan trọng trong việc vạch ra chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Là Tổng Bí thư của Đảng trong giai đoạn lịch sử đầy biến động và phức tạp, trong nội bộ Đảng và phong trào cách mạng xuất hiện những khuynh hướng khác nhau, có thể gây chia rẽ, phân liệt Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Với bút danh Trí Cường, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã viết cuốn sách “Tự chỉ trích” - một tác phẩm lý luận mẫu mực về tinh thần phê bình và tự phê bình, do Tập sách Dân chúng ấn hành năm 1939.

Tuy được công bố khi cuộc vận động dân chủ đã bước vào hồi kết, nhưng tác phẩm “Tự chỉ trích” đã đáp ứng được yêu cầu bức thiết của cách mạng “chẳng những uốn nắn những lệch lạc trong phong trào dân chủ, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, mà còn là một văn kiện tổng kết những kinh nghiệm của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ, là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận và chính sách về Mặt trận thống nhất của Đảng ta”, để lại những bài học vô cùng quý giá cho cách mạng Việt Nam.

Đã hơn 70 năm trôi qua nhưng tư tưởng chủ đạo trong tác phẩm “Tự chỉ trích” vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, Đảng ta đang tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; học tập tinh thần kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu khuynh, bảo đảm tính đúng đắn, trong sáng của đường lối chính trị là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Cun sách là mt công trình khoa hc có dung lượng 50 trang, gồm 14 bài viết có nội dung đưc bin son công phu, nghiêm túc, có giá tr lý lun và thc tin sâu sc về lý luận mẫu mực về tinh thần phê bình và tự phê bình, là tài liu hc tp, nghiên cu b ích cho cán b, giảng viên và học viên trong lực lượng Công an nhân dân.

 Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách Tự chỉ trích tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                        TRUNG TÂM LƯU TR VÀ THƯ VIN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website