Đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm cho lực lượng CAND luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Ngày 28/10, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (Hà Nội) đến Công các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND thời gian qua đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên coi trọng, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ, với quyết tâm cao. Đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm cho lực lượng CAND luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định: Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự cùa Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã có kế hoạch tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong toàn lực lượng CAND. Thông qua kế hoạch tổng kết này, cấp ủy các cấp Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tiến hành nghiêm túc, chất lượng tốt và có nhiều kiến nghị, đề xuất khá sâu sắc rút ra từ thực tiễn.

Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo tổng hợp, biên soạn, biên tập, xây dựng dự thảo Báo cáo chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; gửi xin ý kiến cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ hơn về tính lý luận và thực tiễn, tính khoa học chuyên sâu và kinh nghiệm, trải nghiệm có được từ thực tiễn, với góc nhìn đa chiều, toàn diện của các đơn vị, địa phương để góp ý, bổ sung, hoàn thiện đổi với nội dung dự thảo.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, đại diện Công an các đơn vị, địa phương tham gia phát biểu tại Hội thảo cần nhấn mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là về bố cục, nội dung đánh giá, kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá và những kiến nghị, đề xuất.

Đại biểu đầu cầu Hà Nội phát biểu tham luận tại hội thảo. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đại diện cho 18 Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương đã tập trung phân tích, làm rõ hơn về lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nói chung, trong CAND nói riêng.

Cụ thể, theo đại diện Đảng ủy Công an TP Hà Nội cho rằng, để thực hiện tốt việc quản lý đảng viên cần làm tốt công tác đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, từ việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình nghiêm túc để đánh giá, xếp loại. Trong kiểm điểm, phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục.

Theo đó, Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chuẩn cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đại diện Đảng ủy Học viện Chính trị CAND kiến nghị, đề xuất cấp ủy Đảng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức cấp ủy, cán bộ, đảng viên các cấp về vị trí, vai trò và tính nền móng của tổ chức cơ sở Đảng.

Qua đó, phát huy tính tự giác, tự nguyện và tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tổ chức Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là Bí thư cấp ủy…

Tham luận của đại diện Đảng ủy Học viện Cảnh sát nhân dân tại hội thảo đã nêu giải pháp nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó là, thống nhất và thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; đồng thời, thực hiện đẩy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác kết nạp đảng viên mới.

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kết nạp với củng cố đội ngũ đảng viên mới thông qua việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra của cấp ủy cấp trên và cơ quan kiểm tra của Đảng đối với các tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác kết nạp đảng viên mới.

Bên cạnh đó, đại diện Đảng ủy Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng cũng đã tham luận làm rõ thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Cục.

Đại diện Đảng ủy Công an TP Cần Thơ nêu thực trạng, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong tình hình mới gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại diện Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên Công an xã cách mạng, chính quy, tinh nhuệ…

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các đại biểu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, tập trung phân tích, làm rõ hơn về tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong CAND giai đoạn 2010-2020; làm rõ những kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Đồng thời, nêu ra những nội dung dự báo và căn cứ để đưa ra dự báo, nhất là đối với những thách thức đan xen, tiềm ẩn có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm an ninh trật tự...

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cơ quan Thường trực giúp việc cho Đảng ủy Công an Trung ương về vấn đề này nghiên cứu, lựa chọn tiếp thu tối đa, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo chuyên đề và tiếp tục quy trình tiếp theo.

 

Nguồn Báo CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website