Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc

Chiều 16/01/2018, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa bốn cơ quan. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự và phát biểu tại Hội nghị còn có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Hà Ngọc Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, thời gian qua, Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp trong nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, đã xây dựng, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; chính sách pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biên giới quốc gia. Phối hợp kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng chính sách dân tộc; chính sách, chương trình liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Phối hợp trong kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và dân tộc thiểu số, gắn với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhìn chung, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã đạt được những kết quả to lớn, hiệu quả và thiết thực. Các đơn vị công an, quân đội, biên phòng và các địa phương đã cố gắng, nỗ lực trong xây dựng, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở các địa bàn xung yếu, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Xây dựng các tuyến biên giới ổn định và phát triển toàn diện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để nảy sinh tình hình phức tạp tại các địa phương…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng đập tan âm mưu, ý đồ lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, phục vụ triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề cập đến những kết quả trong việc phối hợp giữa các cơ quan, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cũng như sự phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả của Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc, lực lượng BĐBP đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hoạt động thẩm tra, giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh, quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc, lực lượng BĐBP cần tiếp tục tăng cường triển khai, đổi mới các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Đối với việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Văn phòng Bộ Công an và Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội trên cơ sở kế thừa nội dung Quy chế số 02 ngày 11/2/2015, tiến hành sửa đổi, bổ sung, tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ban hành quy chế phối hợp mới phù hợp với tình hình thực tiễn và cơ cấu tổ chức; cụ thể hoá quy chế phối hợp thành chương trình hành động hàng năm, trình lãnh đạo hai bên phê duyệt để tập trung chỉ đạo thực hiện một cách hiệu quả; tăng cường trao đổi thông tin qua cấp vụ, cục nhằm phục vụ nhiệm vụ công tác của mỗi cơ quan.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả công tác phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP, khẳng định các cơ quan đã rất nỗ lực hướng về cơ sở, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, đều hướng tới mục tiêu chung là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, luôn chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, giữ vững sự ổn định chính trị, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, cùng thực hiện xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng biên giới, bảo vệ hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết luận tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị bốn cơ quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định; cần đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật, nghị quyết trình Quốc hội về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những chính sách, lĩnh vực đặc thù. Đồng thời, các cơ quan cần phối hợp giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018” gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 để giữ vững ANTT địa bàn miền núi, dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an toàn biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đặc biệt lưu ý, bốn cơ quan cần phối hợp tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội Đề án tổng thể về chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc - miền núi; với chức năng do Hiến định, Hội đồng Dân tộc giám sát, yêu cầu giải trình và chuẩn bị thẩm tra trình Quốc hội Đề án này. Đây là nội dung rất quan trọng để cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, từ đó Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình hướng về cơ sở, củng cố hệ thống chính trị, phát huy tất cả các lực lượng đứng chân trên địa bàn, vận động quần chúng thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động hoặc lợi dụng đồng bào, giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết những chuyên đề, tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, an ninh trong vùng dân tộc và miền núi, công tác biên giới, ngăn chặn có hiệu quả việc buôn lậu qua biên giới, di cư qua biên giới, việc đưa lao động bất hợp pháp qua biên giới.

Trần Xuân

Cổng Thông tin điện tử BCA

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website