Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trong Công an nhân dân

Chiều 28/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2018 - 2019 và quán triệt Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020; nêu rõ: Năm học 2018 - 2019, các Học viện, trường CAND cơ bản hoàn thành chương trình công tác đã đề ra, đảm bảo tiến độ các mặt công tác, mối quan hệ hợp tác giữa các trường với các đơn vị, địa phương được tăng cường nhất là trong việc nâng cao năng lực thực hành cho giáo viên và học viên các trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phục vụ tốt” tiếp tục được duy trì; công tác bồi dưỡng chuẩn hóa chức danh, trình độ chuyên môn, kiến thức ngoại ngữ, lý luận chính trị, nghiệp vụ sự phạm… cho cán bộ, giáo viên được triển khai ở hầu hết các trường; công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức đào tạo tiếp tục được các trường quan tâm thực hiện…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND trong năm học 2019 - 2020 có rất nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, tổ chức bộ máy của các trường CAND và việc bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên của các trường; đòi hỏi các đơn vị chức năng, các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Bộ; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Ngành; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học viên; kịp thời có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong từng mặt công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu của Nghị quyết 17/NQ-ĐU ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề đặt ra trong năm học 2019 - 2020; những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục trong CAND…    

Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện khẳng định, trong năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên rõ rệt; sản phẩm nghiên cứu khoa học, kết quả hội thảo, tọa đàm và nhiều vấn đề liên quan công tác bảo vệ an ninh, trật tự do Học viện tham mưu đề xuất được lãnh đạo Bộ ghi nhận, sử dụng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng; tỷ lệ tiến sĩ và giảng viên chính tăng nhanh; năng lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ, giảng viên được khẳng định. Đồng thời, Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08 của lãnh đạo Bộ về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2019-2020 trong Công an nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các Học viện, trường CAND trong năm học 2018 - 2019. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, giáo dục là quốc sách hàng đầu, đây là yêu cầu bất di bất dịch. Để nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các Học viện, trường CAND cần đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong các học viện, kết nối giữa nhà trường với Công an các đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng hiệu quả trong hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt, đổi mới phải có căn cứ, khoa học và đồng bộ; việc đổi mới phải có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình. Trong đó, cần chú ý đến các điều chỉnh từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất; học phải gắn với hành, giáo dục phải gắn với thực tiễn. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, trong phát triển giáo dục, phải chuyển từ mục tiêu số lượng sang đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn hóa và hiện đại hóa… Tập trung  đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo trong CAND ngang tầm với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh phong trào "Dạy tốt, học tốt"; tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu, công tác chiến đấu của lực lượng CAND…

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 đơn vị xuất sắc trong các Học viện, trường CAND; tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an cho các Học viện, trường CAND đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2018 - 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng 03 Học viện, trường CAND có thành tích tiêu biểu trong năm học 2018 - 2019

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng các Học viện, trường CAND

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website