Hội thảo về xây dựng lực lượng CAND

Chiều 28/9, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cùng điều hành hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, tướng lĩnh, sỹ quan thuộc các đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Tuấn cho biết, hội thảo nhằm nhằm góp phần nghiên cứu, xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống lý luận, đi sâu phân tích những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất các giải pháp khoa học để quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 báo cáo tham luận của các nhà khoa học uy tín là các nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm của nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo uy tín, đầu ngành trên toàn quốc và Công an các đơn vị, địa phương. Các tác giả đã dành nhiều công sức, trí tuệ để phân tích, đánh giá làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề hội thảo.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Để hội thảo đạt hiệu quả cao, Ban Tổ chức hội thảo đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận, phân tích nội hàm của khái niệm "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; đánh giá, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị;  đồng thời, đánh giá kết quả xây dựng lực lượng CAND trong thời gian qua; phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc hoạch định lộ trình, bước đi, nhiệm vụ, giải pháp quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị thời gian tới...

Xây dựng đội ngũ CBCS CAND thật sự liêm chính, vì Đảng, vì dân

Dưới sự điều hành của PGS.TS Phạm Minh Tuấn và Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp những ý kiến quý báu, hàm lượng khoa học cao, nội dung phong phú, thể hiện tâm huyết, tình cảm của các tác giả đối với công tác xây dựng lực lượng CAND.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài của Đảng. Nghiên cứu có hệ thống các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, quan điểm của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tập trung ở 5 nội dung: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Người không xem nhẹ bất cứ nội dung nào mà luôn chủ trương phối hợp xây dựng trên tất cả các mặt.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND phải có sự chuyển biến nhanh chóng và kịp thời. PGS.TS Vũ Trọng Lâm đề nghị lực lượng CAND cần đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND; bảo đảm hiệu quả, thực chất trong giáo dục đạo đức, lối sống, đi đôi với giáo dục phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", quan liêu, vô cảm trước những bức xúc của nhân dân, những biểu hiện "lợi ích nhóm" nhằm xây dựng đội ngũ CBCS CAND thật sự liêm chính, tâm huyết, vì Đảng, vì dân...

Nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật về CAND

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho rằng, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, cần xây dựng và thực hiện tổng thể nhiều giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm chính trị và cách làm sáng tạo, hiệu quả. Một trong những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là phải nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật về CAND.

Trong đó, kịp thời bổ sung các định hướng chỉ đạo liên quan đến CAND cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2045. Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về CAND, bảo đảm đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, thực sự ổn định lâu dài, bảo đảm thể chế hoá đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, có tính đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ. Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng pháp luật về CAND theo hướng dân chủ, hiện đại, khoa học, thực chất, hiệu quả...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), trong suốt 48 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSCĐ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về nhiều mặt, hệ thống tổ chức, bộ máy của Bộ Tư lệnh và CSCĐ Công an các địa phương thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng ngày càng chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ.

Để thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị cũng như Đề án của Chính phủ về "Hiện đại hoá lực lượng CSCĐ đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030", Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ban hành Nghị quyết số 34 và Quyết định số 368, kèm theo kế hoạch để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó, xây dựng lực lượng CSCĐ có tổ chức bộ máy, quy mô quân số tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đầu tư trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị hiện đại cho lực lượng CSCĐ...

Phân công rõ trách nhiệm cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu

Đề cập kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy CAND - được đánh giá là "điểm sáng", gương mẫu, đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở, TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết: Cơ quan Bộ Công an từ 6 Tổng cục, 2 Bộ Tư lệnh (trong đó Bộ Tư lệnh CSCĐ tương đương Tổng cục) và 8 đơn vị trực thuộc Bộ với tổng số 103 đơn vị tương đương cấp Cục đã được sắp xếp lại thành 48 đơn vị trực thuộc Bộ. Sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh vào Công an tỉnh; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của 63 tỉnh, thành phố, Công an cấp huyện theo hưởng giảm đầu mối cấp phòng, cấp đội.

Tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an, giảm được 7 trường. Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. "Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ, kết quả từ năm 2018 đến tháng 6/2021, Bộ Công an đã tinh giản 42.153 biên chế", đồng chí thông tin.

TS Lê Anh Tuấn nêu 8 giải pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh, quá trình xây dựng, sắp xếp phải phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể với từng cấp uỷ, tổ chức đảng, Công an các đơn vị, địa phương và người đứng đầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Tham luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Đảng uỷ Công an TP Cần Thơ chú trọng việc phát huy hiệu quả quản lý, điều hành để xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác sâu sát, cơ sở. Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với tinh thần đoàn kết trách nhiệm, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác cán bộ, ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự hội thảo.

"Quán triệt Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP Cần Thơ đã tinh giảm 21 phòng, 142 đội theo mô hình tổ chức mới và bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Phương thức lãnh đạo khoa học đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua phân loại hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 99%, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%", Đại tá Vũ Thành Thức cho hay.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, trên cơ sở kết quả hội thảo, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện kỷ yếu hội thảo. Phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác Công an để hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ mới.

"Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy toàn diện các mặt công tác Công an, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị", đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cùng với đó, chủ động trao đổi với các Cục nghiệp vụ về kinh nghiệm rút ra từ hội thảo trên các lĩnh vực để các đơn vị có tư liệu nghiên cứu, xây dựng các Đề án thành phần của Nghị quyết số 12 theo Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai thực hiện phải có quyết tâm chính trị rất cao, tinh thần cách mạng tiến công, quyết liệt, đồng thời phải sáng suốt, khách quan, khoa học, thận trọng, chắc chắn.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, tư tương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức toàn diện cho CBCS về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên Công an tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"...

"Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ Công an bốn cấp", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế, kết hợp tinh giản biên chế và bổ sung đội ngũ cán bộ phù hợp; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phù hợp, phục vụ đắc lực, có hiệu quả công tác Công an nói chung và công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng. Tăng cường tiềm lực tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác Công an và đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về ANTT. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

 

Báo CAND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website