Kết quả phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân đội được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao

Ngày 2/8, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban hai Bộ Công an – Quốc phòng, thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022.

Các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Đức Căn, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

 

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an đến Trung tâm Thông tin, chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hơn 2.500 đại biểu tham dự. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo UBND của 21 địa phương; đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Quân khu…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/ NĐ- CP (gọi tắt là Nghị định số 03) và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng uỷ Công an Trung ương, Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo hai Bộ; sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các tầng lớp Nhân dân, lực lượng CAND và QĐND đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh quốc gia trên lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đấu tranh, kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, hai Bộ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hoá, đa dạng hoá các mối quan hệ quốc tế và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó, lực lượng Công an và Biên phòng đã phối hợp trao đổi, xác minh trên 7.500 tin, tài liệu có giá trị; phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của hai lực lượng; tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng hơn 20 nghìn buổi với 2500.000 lượt người tham gia; phát huy hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Chủ động phối hợp đấu tranh, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số cực đoan chống đối trong nội địa; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trên 1.100 cuộc, lượt hoạt động của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 72 sự kiện đặc biệt quan trọng, 22 đoàn khách quốc tế và bảo đảm an ninh, an toàn SEAGames 31 diễn ra tại Việt Nam.

Chủ động phối hợp bảo đảm ANTT ở khu vực biên giới và tại các địa bàn chiến lược; phối hợp hiệu quả, chặt chẽ trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “diễn biến hoà bình”, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tổ chức đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch…

Quang cảnh Hội nghị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai lực lượng đặc biệt chú trọng công tác phối hợp, trao đổi thông tin; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền Tổ quốc; lợi ích quốc gia, dân tộc; đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, bổ sung phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hoá của đất nước và hoạt động đối ngoại, sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chỉ đạo các lực lượng tham gia, xử lý tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu tại cơ sở, tuyệt đối không để lan rộng, phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt Kết luận số 15-KL-TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu dự Hội nghị.

"Phối hợp, tham mưu cho chính quyền các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm; vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân gắn với xây dựng nông thôn mới" - Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lực lượng CAND trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đồng chủ trì Hội nghị.

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, hai lực lượng Công an – Quân đội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động trong quan hệ phối hợp một cách chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, cần phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phối hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Tập trung triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, mua bán người, buôn lậu qua biên giới. Phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mùa mưa bão năm 2022 đang đến gần…

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương, các đại biểu đã tiến hành tham luận, đánh giá, làm rõ hơn kết qủa thực hiện Nghị định số 03; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Bộ, giữa Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương trong thời gian tới. 

Xuân Mai.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website