Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT

Ngày 23/6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA – X11 ngày 10/4/2009 về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Về phía khách mời có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện các Bộ, ngành chức năng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, để hoạch định và thống nhất tổ chức thực hiện các giải pháp chiến lược nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Công an cấp huyện, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện trong 10 năm qua; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới...


Tại Hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thay mặt Ban Tổ chức báo cáo tóm tắt 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 và giới thiệu các nội dung chính của Chỉ thị số 05 ngày 19/6/2020. 

Cụ thể, sau 10 năm triển khai thực hiện, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chất lượng đội ngũ cán bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh được củng cố, tăng cường so với trước. Tổ chức bộ máy Công an cấp huyện tiếp tục được kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ ngày càng hoàn thiện; công tác cán bộ tiếp tục được phân cấp mạnh mẽ, phân công trách nhiệm cụ thể hơn. Đến nay, 62/63 Công an tỉnh, thành phố đã hoàn thành bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, còn Công an Quảng Ngãi đang chuẩn bị hoàn thành. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố, công tác cải cách thủ tục hành chính được Công an cấp huyện thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và đạt hiệu quả rõ rệt; được dư luận xã hội và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp huyện được rèn luyện trong thực tiễn, gương mẫu, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiều đồng chí được tín nhiệm, giới thiệu giữ chức vụ quan trọng của cấp uỷ, chính quyền. Trong hoạt động thực tiễn xuất hiện nhiều hình ảnh CBCS có nghĩa cử cao đẹp, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, khen thưởng.

Bộ đã triển khai đồng bộ và đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ Công an cấp huyện; chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp huyện. Ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với CBCS Công an cấp huyện, bảo đảm, nhất là đối với các huyện miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội, qua đó, đã góp phần động viên phấn đấu CBCS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn bó với địa bàn. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị

Công an cấp huyện đã bám sát chỉ đạo của Bộ và Công an cấp tỉnh, chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch, xác định những vấn đề trọng tâm trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT; phối hợp và thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm ANTT tại các địa bàn giáp ranh, kịp thời xử ký các vụ việc nhạy cảm, phức tạp về ANTT; đã khám phá thành công hàng chục nghìn vụ án, kịp thời ngăn chặn, triệt phá hàng nghìn băng nhóm, tổ chức tội phạm, kiềm chế sự gia tăng, từng bước kéo giảm tội phạm; đã có nhiều đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương, các ngành về quản lý, khắc phục sơ hở, thiếu sót, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, hoạt động tội phạm và giải quyết có hiệu quả tình hình liên quan đến ANTT.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đơn vị, địa phương đã tham luận về 10 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng; đánh giá kết quả, đưa ra những sáng kiến, giải pháp tăng cường Công an cấp huyện.

Điển hình như Công an Hà Nội đã nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đảm bảo ANTT, như lắp đặt camera tại nhà tạm giữ Công an cấp huyện, camera an ninh tại các khu vực trọng điểm; ứng dụng phần mềm bản đồ số; vận hành 3 kênh tương tác giữa Công an với nhân dân...; Công an Thanh Hoá đã tăng cường cho Công an cấp huyện biên chế, cơ sở vật chất, phân công CBCS mới ra trường về công tác tại Công an cấp huyện; từ năm 2009 đến nay đã tăng gấp đôi số lượng cán bộ Công an cấp huyện. Công an huyện Mường Nhé, Điện Biên giải quyết hiệu quả phức tạp về ANTT vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chống di dân tự do, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp to lớn của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 19/6/2020 về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. 

Công an các địa phương tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đầu tư cho Công an cấp huyện; đồng thời, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị ở địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn cấp huyện; tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp, các ban ngành, đoàn thể các cấp trong công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện. 

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an ở cả 4 cấp theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.  

“Bộ đã phân cấp, phân quyền rất mạnh mẽ, sinh viên ra trường đều được đưa về Công an các địa phương, xuống huyện, xuống xã trực tiếp làm công tác nghiệp vụ. Nếu làm tốt mới được cất nhắc làm việc ở cấp Bộ để có thể tham mưu cho lãnh đạo Bộ; hướng dẫn Công an các địa phương. Ở cơ sở, nhiều đồng chí làm rất tốt. Có đồng chí chỉ 1 năm sau khi xuống xã phức tạp về ANTT đã có nhiều cách làm bài bản, sáng tạo nên đã đưa xã ra khỏi diện phức tạp; được người dân, cấp uỷ, chính quyền địa phương tín nhiệm, được nhiệm bổ nhiệm lãnh đạo Công an huyện” – Bộ trưởng Tô Lâm cho biết và khẳng định, Bộ Công an luôn tạo điều kiện về đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCS, nhất là cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc miền núi, khó khăn; ủng hộ, cất nhắc các đồng chí có năng lực, trình độ vào vị trí công tác tương xứng.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Thủ trưởng Công an cấp tỉnh, cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng toàn diện Công an cấp huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra và quản lý nhà nước về ANTT của Công an cấp huyện. Coi trọng nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an cấp huyện để có giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

  “Đánh giá về hoạt động điều tra của Công an cấp huyện thời gian qua cho thấy khối lượng rất nặng nề, 90% tin báo tố giác tội phạm được xử lý ở cấp huyện, cấp xã, hơn 80% vụ việc cần điều tra, khởi tố (án dưới 15 năm tù) chủ yếu do Công an cấp huyện thụ lý. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương phải chú trọng nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan điều tra Công an cấp huyện…” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa ứng xử đối với CBCS, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an cấp huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất, ý thức kỷ luật, nắm vững kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, phong tục tập quán, nắm chắc địa bàn, gần dân, sâu sát cơ sở, có trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc cần thiết, có tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ các yêu cầu công tác. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội trong xây dựng toàn diện Công an cấp huyện...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 6 tập thể, 6 cá nhân công tác tại các cơ quan thuộc Bộ Công an.

 

Nguồn Báo CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website