Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự Tọa đàm khoa học “Mối quan hệ quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy - lý luận và thực tiễn”

Ngày 15/7/2022, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học “Mối quan hệ quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy - lý luận và thực tiễn” do đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng chủ trì; đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đến dự và tham luận tại tọa đàm.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tham luận tại tọa đàm

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí tướng lĩnh, các nhà khoa học, cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Bộ Ngoại giao gồm: Về phía Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí CAND; đại diện lãnh đạo Cục V02, B02, B04, A01,A02. Về phía Bộ Quốc phòng có đại diện lãnh đạo Trường sĩ quan chính trị, Học viện Quốc phòng và Cục Tuyên huấn. Về phía Bộ ngoại giao có đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao.

Tọa đàm đã nhận được 16 ý kiến phát biểu tâm huyết từ các đồng chí tướng lĩnh, các nhà khoa học, cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và Bộ Ngoại giao đã phản ánh toàn diện, sâu sắc về chủ đề tọa đàm, bảo đảm đúng định hướng chính trị, đi sâu phân tích làm rõ nội hàm về: Một số lý luận, phân tích các yếu tố tác động và đánh giá kết quả thực hiện về “Mối quan hệ quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khia chưa nguy – Lý luận và thực tiễn”, từ đó dự báo các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên trong giai đoạn hiện nay.

Tham luận tại Tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy đã làm rõ sự phát triển tư duy mới, lý luận nhận thức mới của Đảng ta về quốc phòng, an ninh được thể hiện sâu sắc trong Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết số 28-NQ/TW) và trong các Văn kiện Đại hội XI, XII, XIII của Đảng; nhấn mạnh yêu cầu quán triệt quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy, đồng thời khẳng định Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, có sứ mệnh thiêng liêng cao cả là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đây là hai lực lượng có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Tham luận đã đánh giá những thành tựu nổi bật trong công tác phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trên tất cả các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc phòng của hai lực lượng. Đồng thời nêu ra một số giải pháp mang tính khoa học trong vấn đề phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí đại biểu tham dự tọa đàm

 

                                                                      Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website