Đồng chí Giám đốc Học viện giảng bài tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nhận lời mời của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 01/7/2022, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã có buổi quán triệt cho học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2022 là lãnh đạo ban ngành thuộc sở văn của các tỉnh những nội dung về quan điểm chỉ đạo, những quyết sách lớn của Chính phủ trong hội nhập kinh tế quốc tế và thách thức an ninh văn hóa đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Bài giảng đã cung cấp nhiều thông tin mới, bổ ích giúp học viên nâng cao năng lực, kỹ năng nhận biết những cơ hội, thách thức của nước ta trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, vận dụng có hiệu quả vào công việc quản lý, điều  hành, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp đồng bộ với các Ban, bộ, ngành tận dụng và phát huy những lợi thế nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đồng thời giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội với mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, an toàn; học viên đã có nhiều phản ánh rất tích cực, đánh giá cao chuyên đề do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trình bày.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc học viện quán triệt nội dung cốt lõi đến học viên lớp học

 

Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website