Học viện Chính trị Công an nhân dân 5 năm xây dựng và phát triển

Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25-4-2014.

Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công an các đơn vị, địa phương và sự cộng tác trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài CAND.

Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên của Học viện luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng. Học viện Chính trị CAND đã khẳng định vị thế của cơ sở đào tạo về lý luận chính trị, công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND; đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị, xây dựng lực lượng và khoa học tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy CAND.

Trong công tác giáo dục, đào tạo, Học viện đã hoàn thành xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học và tổ chức đào tạo trình độ đại học các ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Tham mưu chỉ huy CAND và Quản trị nhân lực trong CAND.

Sau 5 năm, đã tuyển sinh, đào tạo gần một nghìn học viên hệ chính quy, tập trung, trong đó có các học viên của nước bạn Lào. Khóa học đầu tiên tốt nghiệp ra trường, học viên được điều động về công tác tại địa bàn cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm học 2018 - 2019, Học viện chính thức được Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Hiện tại, Học viện đang tiếp tục xây dựng Đề án tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ một số ngành báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ngay từ những năm đầu thành lập, Học viện đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Học viện tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Học viện đã tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng nhận cao cấp lý luận chính trị cho hơn hai nghìn học viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND.

Đồng thời, triển khai Kết luận số 25-KL/TW ngày 28-12-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 9-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Công an, Học viện đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành chương trình đào tạo, các văn bản liên quan để triển khai thực hiện và tổ chức đào tạo theo chỉ tiêu được giao, bảo đảm bài bản, chất lượng.

Trong công tác bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy CAND, giáo dục quốc phòng, an ninh, Học viện đã chú trọng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, gắn lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, góp phần bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức tổng hợp, kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy CAND, được lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và các học viên ghi nhận, đánh giá cao.

Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Học viện Chính trị CAND đã tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có uy tín, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, là những nhà giáo gương mẫu, tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện; đẩy mạnh phong trào dạy giỏi, duyệt giảng, thẩm định khả năng giảng dạy. Đến nay, đội ngũ giảng viên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, bồi dưỡng thường xuyên của Học viện.

Bên cạnh đó, với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, Học viện chú trọng phát triển chất lượng, thu hút sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của nhiều lãnh đạo, chỉ huy, nhà quản lý, nhà khoa học là những chuyên gia đầu ngành, có uy tín về lý luận chính trị trong và ngoài lực lượng CAND. Công tác quản lý, giáo dục học viên, nhất là việc rèn rũa ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống luôn được coi trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị CAND, Học viện Chính trị CAND đã chủ động triển khai nghiên cứu nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, các chuyên đề chiến lược; tổ chức hàng trăm cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học; từ đó, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ những chủ trương, giải pháp, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND và phục vụ công tác giáo dục, đào tạo của Học viện, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận CAND.

Biên tập, xuất bản nhiều số Tạp chí Lý luận chính trị CAND là ấn phẩm có chất lượng, uy tín, bản sắc riêng, được bạn đọc đón nhận. Cùng với đó, chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài CAND tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an và định hướng dư luận nhân các sự kiện lớn, trọng đại, các ngày kỷ niệm của đất nước; thường xuyên cử giảng viên tham gia giảng dạy lý luận chính trị, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo đề nghị của các cấp ủy địa phương và các trường đại học trên địa bàn; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND.

Công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, đoàn thể quần chúng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quan tâm chú trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội luôn được quan tâm kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Công tác phối hợp giữa Học viện Chính trị CAND với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Dân tộc, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an các đơn vị, địa phương ngày càng được mở rộng, hiệu quả, thiết thực. Cơ sở vật chất của Học viện được quan tâm đầu tư, bước đầu đáp ứng công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học viên.

Với những kết quả và thành tích quan trọng nêu trên, Học viện Chính trị CAND đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; liên tục 4 năm qua đều được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; Đảng bộ Học viện được công nhận trong sạch, vững mạnh 5 năm liên tục. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Học viện đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng.

Trong thời gian tới, quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, với quyết tâm chính trị và mong muốn phục vụ tốt hơn nữa cho yêu cầu xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khẳng định vai trò quan trọng của CAND trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin cậy giao cho, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viên Chính trị CAND tập trung phấn đấu xây dựng Học viện ngày càng phát triển với những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất Bộ kiện toàn tổ chức bộ máy Học viện Chính trị CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và định hướng xây dựng, phát triển Học viện chiến lược, lâu dài.

Theo đó, tổ chức bộ máy của Học viện sẽ bám sát chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, công tác đảng, xây dựng lực lượng và tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy CAND, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu, trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng CAND trên các lĩnh vực này.

Hai là, đổi mới nội dung chương trình đào tạo đảm bảo khung kiến thức theo quy định, đáp ứng yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Không ngừng cập nhật, bổ sung kiến thức mới, nhất là những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Đẩy nhanh tiến độ biên soạn các loại giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn quá trình đào tạo với tự đào tạo nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên trên nền tảng kiến thức cơ bản đã được trang bị.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong hoạch định chủ trương, chính sách liên quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổ chức nghiên cứu, tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII theo phân công. Tăng cường công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Học viện; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát trong nội bộ, phấn đấu để Học viện Chính trị CAND tiếp tục thực sự gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 08-Qđ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với cuộc vận động: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các tổ chức quần chúng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh phong trào tự quản, tự giác của học viên, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý học viên, thực hiện nghiêm quy chế, quy định trong học tập, rèn luyện.

Năm là, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Củng cố cơ sở vật chất hiện có theo hướng ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường, phòng học, hệ thống thư viện đồng bộ, hiện đại.

Chủ động phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ bố trí cơ sở vật chất cho Học viện Chính trị CAND sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các học viện, trường CAND, đảm bảo phục vụ tốt nhất yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website