Hội thảo khoa học: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sáng ngày 31/12/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục đào tạo; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Thiếu tướng Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân; Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đạo các trường công an nhân dân, công an các đơn vị, địa phương. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, tham dự có các đồng chí chuyên gia cao cấp; đại diện lãnh đạo, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện.

Hội thảo nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tư vấn với công an các đơn vị, địa phương về công tác tổ chức, cán bộ công an nhân dân; đồng thời, phục vụ cho việc biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học về công tác tổ chức, cán bộ và chế độ, chính sách tại Học viện cũng như cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau: (1) Thực hiện phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, gồm hai nhóm vấn đề: thảo luận, đánh giá và khẳng định tính nhất quán về sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; (2) Thảo luận về những yếu tố tác động đến quá trình triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình bố trí, sắp xếp cán bộ, trong đó có việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn các ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm, có giá trị của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức Hội thảo rất cần thiết. “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” là chủ trương đúng đắn và cần phải được quán triệt, kiên định thống nhất trong nhận thức, hành động.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Long, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

K6

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website