Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị Công an nhân dân và Học viện Dân tộc trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm an ninh, trật tự

Chiều ngày 09/10/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Học viện Dân tộc tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; đồng chí PGS.TS Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc đồng chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ, về phía Học viện Dân tộc có các đồng chí: PGS.TS Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Học viện. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có các đồng chí: Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện;  cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và tổ chức quần chúng của hai Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và đồng chí PGS.TS Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc ký Quy chế phối hợp giữa hai Học viện

Quy chế phối hợp được triển khai trên 5 nội dung  trọng tâm, đó là: (1) Phối hợp trong công tác nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược, chính sách dân tộc phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (2) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc; chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về vấn đề dân tộc để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. (3) Phối hợp bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức lĩnh vực an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cho đội ngũ cán bộ công an, cán bộ nguồn dân tộc. (4) Phối hợp trong tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học; ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy; trao đổi thông tin, tài liệu. (5) Phối hợp trong các hoạt động đoàn thể, quần chúng và các hoạt động khác như: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chương trình từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi, chúc mừng và phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động của mỗi bên.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và đồng chí PGS.TS Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc cùng bày tỏ sự tin tưởng việc ký kết quy chế phối hợp công tác sẽ phát huy tiềm năng, thế  mạnh của mỗi bên, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và một số nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của hai bên; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hữu nghị, đoàn kết, hoạt động phối hợp giữa hai bên được thường xuyên, kịp thời và hiệu quả; đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

Đồng chí PGS.TS Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và đồng chí Q. Giám đốc Học viện Dân tộc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc hai Học viện khẩn trương cụ thể hóa Quy chế trên thành các chương trình, hoạt động cụ thể trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm an ninh, trật tự theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành Công an và Ủy ban Dân tộc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp:

Lãnh đạo của hai Học viện chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ ký kết

Lãnh đạo hai Học viện tặng quà lưu niệm tại buổi Lễ ký kết

Các đại biểu tham dự buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Học viện

 

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website