Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

Ngày 23/9/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học, giai đoạn 2014 - 2019. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký, thành viên các nhóm công tác chuyên trách và các đồng chí tham gia hỗ trợ thực hiện công tác tự đánh giá của Học viện.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tá, TS Trịnh Vũ Thành, Trưởng phòng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Ủy viên thường trực Hội đồng công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại Học viện gồm 21 đồng chí. Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá gồm 22 đồng chí trong Ban Thư ký và 35 đồng chí thuộc 07 nhóm công tác chuyên trách. Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên môn tóm tắt các nội dung có liên quan, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích, giúp đại biểu hiểu rõ hơn về công tác tự đánh giá cũng như hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở nội dung quán triệt mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại Học viện cũng như định hướng chủ trương, cách thức triển khai thực hiện của đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận, phát biểu về các nội dung, phương pháp tiến hành, góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, yêu cầu Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cần phát huy tốt vai trò thường trực, kết nối hiệu quả giữa các nhóm công tác chuyên trách; nhóm trưởng các nhóm công tác chuyên trách cần phát huy vai trò nêu gương, quản lý chặt chẽ hồ sơ công tác trong quá trình triển khai công việc; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các nhóm, các đơn vị của Học viện có liên quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại Học viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ban Biên tập

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website