Tọa đàm khoa học “Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Ngày 30/5, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức tọa đàm khoa học “Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Đại tá, TS Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh và Đại tá Nguyễn Văn Bừng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tọa đàm.

Dự Tọa đàm có GS. TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng  Lý luận Trung ương; đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân; các nhà quản lý khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Ninh.

Trong phát biểu định hướng tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân nhấn mạnh: Tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong việc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí cũng đưa ra 04 định hướng để các đại biểu tập trung phát biểu.

Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh; Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Nguyễn Văn Bừng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tọa đàm (từ trái qua phải)
Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh; Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Nguyễn Văn Bừng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tọa đàm (từ trái qua phải)

Tại buổi tọa đàm, dưới sự điều hành của các đồng chí chủ trì, các đại biểu,  nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã có nhiều ý kiến phát biểu, làm rõ những nội dung: (1) Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch và âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; (2) Đánh giá thực trạng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan, ban, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; (3) Dự báo tình hình liên quan, những thuận lợi, khó khăn và các yếu tố tác động đến yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới; (4) Kiến nghị giải pháp phù hợp, khả thi đối với từng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu kết luận tọa đàm, thay mặt các đồng chí chủ trì, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu. Với 13 ý kiến phát biểu tại tọa đàm và hơn 20 tham luận trong kỷ yếu, đồng chí khẳng định kết quả tọa đàm sẽ cung cấp những luận chứng khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu, tư vấn với cấp lãnh đạo có thẩm quyền trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

Đồng chí Đại tá, TS Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Đại tá, TS Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bừng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bừng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm
GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó chủ tịch  Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm
GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó chủ tịch  Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Nông Văn Lưu, Nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Nông Văn Lưu, Nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Thường trực Ban Chỉ đạo 94 Bộ Công an phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Thường trực Ban Chỉ đạo 94 Bộ Công an phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm
Các đồng chí đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Các đồng chí đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Đoàn đại biểu Học viện Chính trị Công an nhân dân tham dự tọa đàm
Đoàn đại biểu Học viện Chính trị Công an nhân dân tham dự tọa đàm

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website