Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022

Căn cứ Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 2963/QĐ-BCA, ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an; xét đơn xin phúc khảo bài thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022 của các thí sinh; căn cứ kết quả chấm phúc khảo bài thi của thí sinh, Hội đồng thi Học viện Chính trị CAND thông báo như sau:

1. Điểm phúc khảo bài thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an cho thí sinh đăng ký dự tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy (tuyển mới) vào Học viện Chính trị CAND được công bố trên trang thông tin điện tử của Học viện; thí sinh tra cứu điểm thi trên website của Học viện.

2. Hội đồng thi Học viện Chính trị CAND sẽ gửi Giấy chứng nhận kết quả thi (sau phúc khảo) cho các thí sinh có điểm thi được điều chỉnh điểm về Công an đơn vị, địa phương nơi thí sinh sơ tuyển.

Học viện Chính trị CAND thông báo để Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh dự thi biết, thực hiện.

Link tra cứu điểm thi:    http://hvctcand.edu.vn/tra-cuu-diem-thi

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website