Khai giảng lớp đào tạo trình độ Cao cấp LLCT - Khóa 6 tại Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 30/9/2019, Học viện Chính trị CAND tổ chức Lễ Khai giảng lớp Đào tạo trình độ Cao cấp LLCT, hệ không tập trung - Khóa 6 tổ chức tại Công an tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì buổi Lễ, tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai; đồng chí Huỳnh Tham, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; đại diện Công an các đơn vị, địa phương có học viên tham gia lớp học; đại diện các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị CAND, Công an tỉnh Đồng Nai và 90 học viên tham dự khóa học.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cùng các đại biểu tham dự buỗi lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân chúc mừng các học viên trúng tuyển lớp đào tạo trình độ Cao cấp LLCT do Học viện Chính trị CAND tổ chức tại Công an tỉnh Đồng Nai, đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo trình độ cao cấp LLCT cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND, xây dựng người cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc vai trò nòng cốt của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND. Thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp LLCT đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, Học viện Chính trị CAND tổ chức nhiều lớp đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp LLCT cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ, chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, chỉ huy cho Công an các đơn vị, địa phương.

Với tổng thời gian của khóa học là 18 tháng gồm 19 môn học và 06 chuyên đề ngoại khóa. Học viên phải hoàn thành 19 bài thi kết thúc môn học, đi nghiên cứu học tập thực tế, thực hành chính trị - xã hội và tham kỳ thi tốt nghiệp với 03 bài thi hoặc bảo vệ đề án cuối khóa học, Đồng chí Giám đốc Học viện cũng đề nghị các đồng chí học viên của Khóa học đề cao tính tích cực, chủ động, tự giác biến quá trình được đào tạo thành quá trình tự đào tạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, các đồng chí cần hết sức chú ý kết hợp nâng cao trình độ lý luận với rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; phải thật sự là tấm gương sáng về đức và tài để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và noi theo

Tại buổi Lễ Khai giảng, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu các đồng chí được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý lớp, học viên lớp học phát huy tinh thần gưỡng mẫu, sáng tạo, thực hiện nghiêm quy chế đào tạo của Bộ Công an và của Học viện Chính trị CAND, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học đề ra.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

 

Hữu Hào - K7

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website