Khai giảng Lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị Khóa 131 mở tại Trại giam Hoàng Tiến

Ngày 23/5/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Trại giam Hoàng Tiến, Cục C10 tổ chức Lễ khai giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị Khóa 131. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có: đồng chí Thượng tá Lê Văn Tiệp, Phó Giám thị Trại giam Hoàng Tiến; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trại giam Hoàng Tiến cùng 68 đồng chí học viên lớp học.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Trại giam Hoàng Tiến đã phối hợp với Học viện trong công tác chiêu sinh, tổ chức lớp học; chúc mừng các học viên tham dự lớp học. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng ta rất coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao, năng lực công tác, phát triển tư duy khoa học, bồi dưỡng đạo đức..., đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác, chiến đấu. Vì vậy, khóa học cung cấp cho học viên những nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, những tri thức chuyên sâu về chính trị  học, phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng những kỹ năng liên quan để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an nói chung và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong tình hình mới.

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Tiệp, Phó Giám thị Trại giam Hoàng Tiến phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Lê Văn Tiệp, Phó Giám thị Trại giam Hoàng Tiến đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Học viện Chính trị Công an nhân dân đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, đồng thời đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế học tập, nắm vững kiến thức, vận dụng vào công tác chuyên môn ngày càng tốt hơn.

Đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

Khóa học diễn ra trong thời gian 02 tháng với 17 chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng hoàn thiện tương đương Trung cấp lý luận chính trị của Bộ Công an.

 

Thu Hiền

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website