Khai giảng Lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị Khóa 132 mở tại Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 25/5/2020, tại Công an tỉnh Bắc Giang, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ khai giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị Khóa 132. Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị CAND, Công an tỉnh Bắc Giang và 66 học viên lớp học.

         

Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại lễ khai giảng

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong hơn 01 tháng, bắt đầu từ ngày 25/5/2020, sẽ bổ sung cho các học viên những kiến thức cơ bản về học thuyết, luận cương chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, trang bị những tri thức đặc thù công tác của lực lượng CAND cũng như các kỹ năng thực hành các biện pháp nghiệp vụ CAND. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tham gia khóa học có đầy đủ phẩm chất chính trị, tri thức về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ để phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu.

Phát biểu tại lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND đề nghị các đồng chí học viên phải tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch học tập; chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, rèn luyện lớp học. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kết hợp tốt việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác để giải quyết hiệu quả các vấn đề do thực tế công tác đặt ra… 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi lễ

 

Thu Hiền

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website