Học viện Chính trị CAND đề xuất mở thêm nhiều ngành đào tạo mới
Sau 8 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ của một học viện chính trị, Học viện đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý khoa học: triển khai đào tạo khóa D1, khóa sinh viên chính quy đầu tiên gồm 163 học viên; đang đề nghị Bộ GD & ĐT cho phép đào tạo văn bằng hai ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước trình độ ĐH; triển khai xây dựng đề án xin cấp phép mở ngành đào tạo tham mưu chỉ huy CAND trình độ ĐH; từng bước kiện toàn hội đồng khoa học và đào tạo.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Học viện đã tổ chức thành công cuộc thi tuyển giáo viên vào Học viện, được dư luận trong và ngoài ngành đánh giá cao. Học viện Chính trị CAND còn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong năm học mới, Học viện Chính trị CAND sẽ triển khai chương trình phối hợp hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Học viện và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực và chuẩn bị các điều kiện để xin cấp phép mở ngành đào tạo vào năm học tiếp theo. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các trình độ lý luận chính trị trong CAND. Tổ chức giảng dạy các lớp bồi dưỡng chức danh và chuyên đề. Phân công giảng viên giảng dạy và tổ chức công tác duyệt giảng đối với giảng viên mới…

Bên cạnh đó, Học viện sẽ xây dựng đề án chiến lược nghiên cứu khoa học của Học viện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời tổ chức hội thảo khoa học “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND hiện nay”. Học viện khẩn trương xây dựng quy chế, quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và tiếp tục tổ chức biên tập sách tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của Học viện đã được Tổng cục XDLL CAND và Giám đốc Học viện Chính trị CAND khen thưởng…

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website