Lực lượng An ninh miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sau Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong khi đó, ở miền Nam, đế quốc Mỹ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, tiến hành âm mưu xâm lược, nhằm biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, lập phòng tuyến ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng ở Đông Nam châu Á. Lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và phản động trong nước đã gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam rất quyết liệt. Cách mạng Việt Nam đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nguy hiểm.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tích cực phát triển lực lượng vũ trang, kết hợp với đấu tranh chính trị để diệt ác, phá kìm; bảo vệ cơ quan đầu não, căn cứ địa kháng chiến; đánh địch trên ba vùng chiến lược, làm thất bại các kế hoạch quân sự của địch, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Bám sát tình hình, Bộ Công an cử đồng chí Viễn Chi phụ trách công tác phái khiển, vào miền Nam đề truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác này.

Tháng 10/1961, lực lượng An ninh miền Nam ra đời với tên gọi là Ban Bảo vệ An ninh Trung ương, do đồng chí Phạm Thái Bường - Ủy viên Trung ương Đảng phụ trách. Lực lượng An ninh cơ sở được lựa chọn từ những đảng viên, quần chúng tích cực trong Ban Địch tình, Ban Bảo vệ căn cứ, Ban Binh vận của Đảng và một số cán bộ cốt cán của các ngành, tỉnh, huyện. Từ năm 1962, các Ban An ninh Khu V, Khu VI cũng được thành lập.  Các ban bảo vệ an ninh khu có các bộ phận: bảo vệ chính trị, bảo vệ cơ quan và đội bảo vệ vũ trang. Riêng đặc khu Sài Gòn - Gia Định (T4) được tổ chức gồm 2 bộ phận: bộ phận vũ trang và bộ phận chuyên trách công tác an ninh. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Thường vụ Khu ủy đã tiến hành xây dựng hệ thống tổ chức bảo vệ an ninh từ khu đến tỉnh, huyện, xã và đưa cán bộ cấp ủy sang phụ trách an ninh.

Cùng với việc thành lập tổ chức an ninh các cấp, công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ an ninh cũng được tiến hành bằng nhiều hình thức phù hợp với hoàn cảnh cụ thể chiến trường và từng địa phương. Ban Bảo vệ an ninh Trung ương Cục miền Nam mở lớp huấn luyện đầu tiên ở căn cứ Tân Biên (Tây Ninh), lớp huấn luyện thứ hai tại căn cứ Long Nguyên (Thủ Dầu Một), mở Trường An ninh miền Nam để tăng cường lực lượng an ninh cho toàn miền, khu, tỉnh, huyện.

Công tác tăng cường, chi viện cho lực lượng An ninh miền Nam được chuẩn bị từ rất sớm đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, cùng với nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu nhằm phát triển lực lượng An ninh, đáp ứng nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Kể từ năm 1959 đến ngày 30/4/1975, Bộ Công an đã chi viện 11.038 cán bộ cho lực lượng An ninh miền Nam, gồm 8.038 cán bộ trinh sát, điều tra xét hỏi, tình báo, cảnh sát và hơn 3.000 cán bộ công an vũ trang, trong đó, có 01 đồng chí cấp thứ trưởng, 03 đồng chí cục trưởng, 07 đồng chí phó cục trưởng, 02 trưởng ty, 23 phó ty và 870 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, huyện, thị.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục và các cấp ủy, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ và chi viện của Công an miền Bắc, lực lượng An ninh miền Nam đã chiến đấu kiên cường suốt 15 năm (1960-1975), có những đóng góp quan trọng, tạo nên thắng lợi to lớn của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước:

Thứ nhất, làm nòng cốt trên mặt trận đấu tranh chính trị và quân sự.

Trên mặt trận chính trị, để chống kế hoạch dồn dân lập ấp của Mỹ - ngụy, lực lượng An ninh miền Nam tích cực tham gia hỗ trợ quần chúng kiên quyết đẩy mạnh đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận, phá từng mảng chính quyền địch; phát hiện, ngăn chặn các hoạt động thâm nhập, phá hoại của địch. Đối với vùng bị địch chiếm đóng, lực lượng An ninh tranh thủ lôi kéo hoặc trừng trị thích đáng những tên tề, điệp ngoan cố chống phá cách mạng trong các ấp chiến lược.

Trên mặt trận quân sự, lực lượng An ninh miền Nam trở thành mũi nhọn xung kích, tiến công ấp chiến lược, tiêu diệt địch, đánh bại nhiều trung đội biệt kích, phát hiện nhiều tổ chức tình báo, gián điệp của địch; liên tục tấn công các mục tiêu mà địch cho là bất khả xâm phạm như trung tâm chiêu hồi, căn cứ quân sự, Tổng nha Cảnh sát, Cảnh sát đô thành Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ...

Thứ hai, trực tiếp góp phần bảo vệ vững chắc căn cứ và cơ quan đầu não kháng chiến ở miền Nam.

Lực lượng An ninh vũ trang, Trinh sát vũ trang từng bước được xây dựng vững mạnh cả về số lượng, chất lượng để bảo vệ căn cứ Trung ương Cục ở Tây Ninh, nơi đóng quân của Khu ủy, Tỉnh ủy. Lực lượng An ninh miền Nam đấu tranh trực tiếp với kẻ thù, tổ chức nhiều trận chống càn, đánh bại các cuộc càn quét của Mỹ - ngụy vào khu căn cứ Tây Ninh, Dương Minh Châu, bảo vệ tuyệt đối an toàn việc di chuyển căn cứ Trung ương Cục và các cơ quan ban, ngành nhiều lần sang lánh nạn ở đất Campuchia; đồng thời, trực tiếp giúp Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia di chuyển lánh nạn sang Việt Nam khi bị khủng bố, gặp khó khăn.

Thứ ba, phối hợp các lực lượng quân giải phóng đánh địch trên cả ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị.

Từ cuối năm 1966, lực lượng An ninh trên toàn miền đẩy mạnh công tác diệt ác, trừ gian, phá kế hoạch bình định vùng nông thôn của địch. Tại các đô thị, lực lượng Trinh sát vũ trang kiên trì bám trụ, dựa vào sự giúp đỡ, ủng hộ của quần chúng nhân dân tích cực tiến công địch, trừng trị nhiều tên đầu sỏ nguy hiểm. Đặc biệt, lực lượng Trinh sát vũ trang nội thành, điệp báo đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều trận đánh táo bạo, sáng tạo ngay trong sào huyệt của địch ở các đô thị lớn miền Nam, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí quan trọng cho cuộc đấu tranh chính trị và quân sự trên toàn chiến trường; bóc gỡ nhiều tổ chức và đảng phái phản động, phát hiện nhiều âm mưu, kế hoạch chống phá miền Nam của Mỹ - ngụy.

Thứ tư, phối hợp cùng lực lượng quân giải phóng tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn chiến trường, phục vụ tổng tiến công và nổi dậy, Ban An ninh Trung ương Cục đã huy động hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng An ninh miền Nam tham gia tiến công địch trên nhiều hướng, nhiều mũi, đánh thẳng vào sào huyệt của địch; tổ chức công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nổi dậy trừng trị, xử lý bọn gián điệp, tình báo, chiêu hồi, đầu sỏ, ác ôn, chiếm lĩnh các mục tiêu được phân công, truy kích số đối tượng phản cách mạng ln trốn; tiếp quản, thu hồi tài liệu, phương tiện của địch bỏ lại, giải thoát tù nhân... Lực lượng An ninh T4 (An ninh Sài Gòn - Gia Định) nhanh chóng có mặt tại Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn, tiếp cận thuyết phục Dương Văn Minh kêu gọi binh sỹ ngừng bắn, bàn giao chính quyền cho cách mạng, góp phần tránh một cuộc chiến tranh trong thành phố và những đổ máu không cần thiết.

Trong 21 năm chiến đấu trường kỳ, gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, trực tiếp của Trung ương Cục, các cấp ủy miền Nam, lực lượng An ninh miền Nam và Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Đại úy, TS Lê Mai Trang

Giảng viên Khoa LSĐTTHCM, Học viện Chính trị CAND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website