• Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm kiên định và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin

  Mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong hành trình chín mươi năm qua đều bắt nguồn từ việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định và vận dụng sáng tạo học thuyết cách mạng và khoa học - chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng nước mình. Sự kiên định và sáng tạo đó trên cơ sở tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn, tính phù hợp với điều kiện Việt Nam và thời đại, mà mục tiêu không đổi là phấn đấu cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

 • Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

  Ngày 1-1-2020 là thời khắc Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch ASEAN 2020. Vừa là Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam có nhiều cơ hội để thể hiện vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

 • Nêu gương - một phương thức lãnh đạo đáp ứng đòi hỏi của Đảng và nhân dân

  Trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng và đất nước trong gần 9 thập kỷ qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng; trên cơ sở đó tìm ra những phương thức lãnh đạo phù hợp và có hiệu quả nhằm thực hiện tốt vai trò “lãnh đạo đất nước và xã hội” - như Hiến pháp 2013 đã ghi.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chung sức đồng lòng vì một Việt Nam cường thịnh

  Tết đến Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn, chia sẻ những cảm xúc, suy ngẫm về những công việc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu.

 • Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

  Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò của xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về tính khách quan thực hiện dân chủ, nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình mới.

 • 75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

  Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết “75 Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quanh của Đảng”.

 • Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

  Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết quan trọng: “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”. Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị Công an trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 • Về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

  Về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

 • Cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra đối với ASEAN

  Là một trong những vấn đề then chốt nhất trong bối cảnh an ninh hiện nay ở châu Á - Thái Bình Dương, cấu trúc an ninh khu vực bao gồm những cơ chế, diễn đàn, những công cụ pháp lý quan trọng để các bên có thể tìm hiểu lập trường của nhau về các vấn đề “nóng” ở khu vực, từ đó thúc đẩy sự thông hiểu, tăng cường đối thoại, tiến tới cùng hợp tác, giải quyết mâu thuẫn, xung đột, thông qua các biện pháp hòa bình. Đây là những diễn đàn, cơ chế có tác động sâu rộng tới môi trường hòa bình, ổn định của tất cả các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiện nay, các cấu trúc an ninh khu vực đang không ngừng biến đổi và chưa được định hình rõ nét do tác động của sự điều chỉnh chính sách và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

 • Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

  Gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đều thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ gần đây, nhiệm vụ này được Đảng ta đặc biệt coi trọng, với việc ban hành và kiên quyết thực hiện những nghị quyết chuyên đề.

 • Chuyện nghề của những giảng viên trẻ trong lực lượng CAND

  Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 này, tôi muốn viết về hai giảng viên trẻ của Học viện Chính trị CAND, những người luôn tận tâm với nghề, nỗ lực miệt mài vì các thế hệ học viên và đã đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

 • Hãy giữ mãi Lửa Lòng Dân!

  “Cuối cùng, tên kẻ trộm “đường hoàng” kia đã bị bắt”. Tháng 3-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” như vậy.

 • Năm mươi năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Năm mươi năm qua, những di huấn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng công an nhân dân, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, quyết tâm và ra sức thực hiện. Trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt toàn thể lực lượng công an nhân dân tuyên thệ: Lực lượng công an nhân dân đoàn kết và quyết tâm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà.

 • Thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Với sự xuất hiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, giai cấp công nhân - chủ thể và là sản phẩm xã hội của nền “đại công nghiệp”, đã trở thành luận chứng thực tiễn cho phát hiện lý luận vĩ đại của C. Mác về “sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”. Và, cũng như vậy, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp nối lô-gíc đã từng được lịch sử minh chứng.

 • Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 - cơ sở pháp lý quốc tế bảo vệ quyền lợi của Việt Nam trên Biển Đông

  Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS 1982) (gọi tắt là Công ước luật Biển 1982). Là một văn kiện pháp lý đa phương đồ sộ, bao gồm 320 điều khoản và 9 Phụ lục, với hơn 1000 quy phạm pháp luật, Công ước luật biển 1982 đã đáp ứng nguyện vọng và mong đợi của cộng đồng quốc tế về một trật tự pháp lý quốc tế mới đối với tất cả các vấn đề về biển và đại dương, bao gồm cả đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.

1 2 3 4 5

Xem nhiều nhất

Liên kết website