Học viện Chính trị CAND thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Công an các đơn vị, địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 570/KH-BCA-X02, ngày 18/11/2022 của Bộ Công an về “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học trong Công an nhân dân, giai đoạn 2022 - 2030”, nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã phối hợp triển khai Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Học viện đến 30 Công an các đơn vị, địa phương, gồm 04 đơn vị cấp Cục, 09 Công an địa phương phía Bắc; 09 Công an địa phương miền Trung và 08 Công an địa phương phía Nam. Học viện đã nhận được sự đồng ý và nhân sự tham gia Mạng lưới của tất cả 30 Công an các đơn vị, địa phương nêu trên.

Ngày 28/4/2023, đồng chí Giám đốc Học viện đã ký, ban hành Quyết định số 393/T03-P4 về thành lập Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Công an các đơn vị, địa phương với mục đích phối hợp, hỗ trợ Học viện triển khai, vận hành đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả các mặt công tác liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Thành viên tham gia mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại mỗi Công an các đơn vị, địa phương, gồm 02 đồng chí: 01 đồng chí lãnh đạo và 01 đồng chí cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ/Phòng Chính trị.

Học viện Chính trị Công an nhân dân đã thông báo Quyết định trên đến 30 Công an các đơn vị, địa phương nhằm tổ chức triển khai, vận hành Mạng lưới Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website