Thông báo về việc thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) - năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3129/QĐ-BCA ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2022 - 2023; căn cứ Công văn số 33/X02-P2, ngày 04/01/2023 của Cục Đào tạo về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đối với đối tượng đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, Học viện Chính trị CAND thông báo điều chỉnh một số thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) - năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh

- Hệ chính quy đào tạo tại Học viện: 50 chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc.

- Hệ vừa làm vừa học đào tạo tại Học viện: 40 chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc.

2. Đối tượng, điều kiện dự thi

* Đối tượng

a) Cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học tại các học viện, trường CAND;

b) Cán bộ, học viên trường CAND được cấp có thẩm quyền của Bộ Công an đồng ý cử đi đào tạo và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài;

c) Cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trước khi được tuyển vào CAND.

* Điều kiện dự thi

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, cụ thể như sau:

a) Có thời gian công tác thực tế trong CAND từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc từ tháng có quyết định vào CAND (không tính thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ CAND) đến tháng tổ chức thi tuyển;

b) Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển. Không áp dụng phân loại cán bộ trong năm liền trước với năm tham gia dự tuyển đối với cán bộ thuộc diện phải cử đi đào tạo, đào tạo lại, sau khi rà soát theo Kế hoạch 376/KH-BCA-X01 ngày 01/11/2019 của Bộ Công an về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an.

c) Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ quyết định kỷ luật và không trong thời gian thi hành án hình sự, có xác nhận của đơn vị nơi người đăng ký dự thi đang công tác;

d) Được Công an các đơn vị, địa phương đồng ý cho tham gia dự thi;

e) Có đủ sức khoẻ đảm bảo yêu cầu học tập, rèn luyện theo quy định hiện hành;

f) Đối với cán bộ dự tuyển đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức vừa làm vừa học tại trường, ngoài các điều kiện trên, phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

- Đang công tác tại các địa bàn (là địa bàn, nơi đơn vị của cán bộ Công an đóng quân hoặc nơi cán bộ Công an được bố trí, tăng cường công tác theo văn bản phân công, bố trí của cấp có thẩm quyền còn hiệu lực) cấp xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn  được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

 - Những đồng chí đang giữ chức vụ từ Trưởng phòng trở lên hoặc cán bộ, lãnh đạo từ 40 tuổi trở lên.

g) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn quy định theo thông báo tuyển sinh của Học viện.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo

a) Thời gian đào tạo:

- Hệ chính quy: 18 tháng.

- Hệ vừa làm vừa học: 24 tháng.

b) Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị CAND (địa chỉ: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

4. Hình thức tuyển sinh

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ thi tuyển 02 môn:

- Triết học Mác - Lênin (thi tự luận, thang điểm 10);

-  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (thi tự luận, thang điểm 10).

5. Quyền lợi của người học

Sau khi tốt nghiệp học viên được cấp bằng đại học Công an ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị để bổ nhiệm các chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên, các chức danh công tác khác trong CAND theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BCA ngày 16/3/2020 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CAND và các văn bản hiện hành trong CAND.

6. Thủ tục hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh gồm:

            a) Đơn xin đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND phát hành);

          b) Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND phát hành);

          c) Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thứ nhất hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp có văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

          d) 01 bản sao Giấy khai sinh;

đ) 01 Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ học tập do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương cấp;

e) 04 ảnh quân phục 4x6, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành dự thi (chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày dự thi);

f) 01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu hoặc xác nhận nơi thường trú theo quy định;

          g) Công văn cử dự tuyển của thủ trưởng cơ quan công tác;

h) Tài liệu minh chứng ưu tiên trong tuyển sinh (bản sao được chứng thực từ bản chính - nếu có).

i) Các tài liệu khác có liên quan.

7. Thời hạn và cách thức nộp hồ sơ

- Học viện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 09/01 - 01/3/2023.

- Thí sinh tải mẫu hồ sơ tuyển sinh do Học viện phát hành (Đơn xin đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan công tác; Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác) tại trang Thông tin điện tử của Học viện Chính trị CAND, (địa chỉ website: hvctcand.edu.vn) hoặc đến nhận tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện hoặc nộp hồ sơ theo đường giao liên của Bộ Công an hoặc chuyển phát nhanh của Bưu điện. Học viện tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, văn bằng 2 tại: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND (phòng 209, nhà A, Học viện Chính trị CAND,  xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

8. Lệ phí tuyển sinh, thời gian nộp ôn thi và tổ chức tuyển sinh

* Lệ phí tuyển sinh

Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh gồm: lệ phí nộp hồ sơ: 20.000 đồng/hồ sơ; lệ phí thi tuyển: 70.000 đồng/thí sinh.

* Thời gian ôn thi, thời gian thi tuyển: căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, Học viện sẽ tổ chức ôn thi, thi tuyển trong tháng 3/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên website của Học viện, địa chỉ: http://hvctcand.edu.vn).

* Công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Kết quả trúng tuyển được niêm yết công khai tại Học viện và công bố trên website của Học viện, địa chỉ: http://hvctcand.edu.vn

- Thời gian nhập học: dự kiến tháng 04/2023.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://hvctcand.edu.vn của Học viện Chính trị CAND hoặc Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, SĐT: 0243.752.5297, đồng chí Thiếu tá Lưu Tuấn Hiếu, Phó Trưởng phòng, SĐT: 0977516386; đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Khoa, cán bộ tuyển sinh, SĐT: 0975.634.350 ./.

 

                                                         GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                  Đã ký

 

                                                                Trung tướng Phan Xuân Tuy

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website