Một số vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022

Thực hiện Công văn số 1871/X02-P2 ngày 24/06/2022 của Cục Đào tạo về hướng dẫn kỳ thi đánh giá của Bộ Công an tại các học viện, trường CAND, Học viện Chính trị CAND thông báo một số vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022 như sau:

1. Thời gian thi

 

Ngày

 

Buổi

Bài thi/Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

 

16/7/2022

CHIỀU

- 14 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi;

- 15 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

 

17/7/2022

SÁNG

Trắc nghiệm

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Toán hoặc Ngữ văn

90 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Dự phòng

 

 

 

 

Lưu ý: Thí sinh đến chậm quá 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài của phần trắc nghiệm sẽ không được dự thi phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận.

 2. Địa điểm thi: 

- Đối với thí sinh tại địa bàn phía Bắc (thuộc Ban tuyển sinh các đơn vị, địa phương từ Thừa Thiên Huế trở ra) sẽ thi tại Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

- Đối với thí sinh tại địa bàn Phía Nam (thuộc Ban tuyển sinh các đơn vị, địa phương từ Đà Nẵng trở vào) sẽ thi tại Trường Đại học An ninh nhân dân, km 18, xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Trang phục dự thi

Thí sinh tham gia kỳ thi phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, không mặc áo khoác khi vào phòng thi. Riêng đối với thí sinh chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ (đủ điều kiện xét tuyển đại học) mặc thường phục khi dự thi bài thi đánh giá của Bộ Công an.

4. Các vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi

4.1. Các vật dụng được phép mang vào phòng thi

- Tại các buổi thi thí sinh phải mang theo: Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Giấy báo dự thi; Thẻ dự thi. Trường hợp bị mất Thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan trước khi bắt đầu buổi thi.

- Ngoài các vật dụng nêu trên, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng trong từng phần thi như sau:

+ Phần thi trắc nghiệm:

* Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (không được đánh dấu hoặc viết thêm nội dung khác).

* Bút mực (không mang bút mực đỏ), bút chì (khuyến khích thí sinh sử dụng loại bút chì 2B), cục tẩy, thước kẻ, eke.

* Máy tính: Về nguyên tắc chung: Máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp. Danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi là: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E379, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-570MS và các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi kết thúc phần thi trắc nghiệm, các dụng cụ, thiết bị không sử dụng đến, thí sinh phải chuyển cho cán bộ coi thi lưu giữ tại địa điểm quy định

+ Phần thi tự luận:

* Đối với môn Toán: Thí sinh được sử dụng các dụng cụ, thiết bị nêu trên trừ Atlat Địa lí.

* Đối với môn Văn, thí sinh chỉ được mang bút mực.

Sau khi kết thúc phần thi trắc nghiệm, các dụng cụ, thiết bị không sử dụng đến, thí sinh phải chuyển cho cán bộ coi thi lưu giữ tại địa điểm quy định.

Lưu ý: Trong buổi thi chính thức, tất cả các vật dụng được mang vào phòng thi thí sinh chỉ được đựng trong túi trong suốt hoặc xuyên thấu (có ghi tên của thí sinh để tránh nhầm lẫn).

4.2. Các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

Thí sinh tuyệt đối không được mang vào phòng thi các vật dụng sau: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; các loại máy ghi âm, ghi hình; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Hội đồng thi sẽ phối hợp với đơn vị chức năng áp dụng các biện pháp khoa học - kỹ thuật để vô hiệu hóa các thiết bị thu, phát thông tin tại khu vực thi. Trường hợp phát hiện thí sinh mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy chế thi hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

5. Trách nhiệm của thí sinh trong buổi thi

5.1. Trách nhiệm chung

- Trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi;

- Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;

- Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp;

- Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 05 phút tính từ thời điểm phát đề thi;

- Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi; nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình;

- Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm và vẽ hình tròn bằng compa có dùng bút chì; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ);

- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;

- Bảo quản nguyên vẹn Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi, giấy nháp, không để người khác lợi dụng bài thi của mình; phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý các trường hợp bài thi của mình bị người khác lợi dụng hoặc cố ý can thiệp;

- Nộp bài theo hướng dẫn của cán bộ coi thi, thí sinh nộp đề thi, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với thi trắc nghiệm), tờ giấy thi (đối với thi tự luận), phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào hai Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm), đề thi và giấy nháp;

- Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian thi trắc nghiệm; đối với thi tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của phần thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;

- Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của cán bộ bảo vệ cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng Ban coi thi quyết định;

- Chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ tài liệu có liên quan của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi, trừ các trường hợp khác theo quy định.

- Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người có trách nhiệm tại điểm thi.

5.2. Trách nhiệm trong buổi thi trắc nghiệm

- Phải làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ Công an; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn;

- Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

 

 

 Phần điền thông tin và mặt sau của Phiếu trả lời trắc nghiệm

 

- Khi nhận đề thi phải để đề thi dưới tờ Phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép;

- Phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi;

- Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, thí sinh đặt phiếu trả lời trắc nghiệm lên trên đề thi và chờ nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp theo hướng dẫn của cán bộ coi thi; khi cán bộ coi thi gọi đến lượt mình nộp bài, thí sinh mang Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp nộp cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai Phiếu thu bài thi;

- Trường hợp, thí sinh thi trắc nghiệm và tự luận trong cùng một buổi thi, sau khi nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp của phần thi trắc nghiệm, thí sinh được nghỉ tại chỗ theo thời gian cán bộ coi thi thông báo để chuẩn bị dự thi phần tự luận. Thời gian này, thí sinh được phép rời phòng thi khi được sự đồng ý của cán bộ coi thi và không được ra khỏi khu vực tổ chức thi. Trường hợp thí sinh không có nguyện vọng dự phần tự luận, thí sinh báo cho cán bộ coi thi, ký xác nhận vào biên bản và ra về.

6. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

Mọi vi phạm Quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh. Cụ thể như sau:

- Khiển trách:

+ Đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác;

+ Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

- Cảnh cáo:

+ Đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình;

+ Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

- Đình chỉ thi:

+ Đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép theo quy định tại Quy chế này vào phòng thi hoặc khi di chuyển giữa phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi hoặc cán bộ giám sát và những người có trách nhiệm liên quan trong khu vực thi;

+ Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết 2/3 thời gian của buổi thi;

+ Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các môn thi trong kỳ thi năm đó.

- Trừ điểm bài thi:

+ Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

+ Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

+ Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài;

+ Cho điểm 0 (không): Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; thí sinh bị đình chỉ thi;

- Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. Căn cứ kết quả báo cáo của Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Chủ tịch Hội đồng thi ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

- Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

+ Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

+ Đưa đề thi ra ngoài phòng thi;

+ Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi; hành hung những người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh khác.

- Đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự: Các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định nêu trên.

7. Giải đáp thắc mắc về kỳ thi

Hiện nay, các học viện, trường đại học CAND trong đó có Học viện Chính trị CAND đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi và các điều kiện tốt nhất để phục vụ thí sinh tham gia kỳ thi.

Các thông tin thắc mắc của thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân về kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022, thì liên hệ: tổng đài tuyển sinh Công an nhân dân với đầu số 19000146 do Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTEL) vận hành hoặc cán bộ tuyển sinh Học viện Chính trị CAND: Đ/c Đại úy Nguyễn Văn Khoa, SĐT: 0975. 634.350; Đ/c Đại úy Nguyễn Duy Hiệu,SĐT: 0966530486. 

Học viện Chính trị CAND sẽ hỗ trợ chỗ ở cho thí sinh là con thương binh, con liệt sĩ, gia đình chính sách; các thí sinh khác có nhu cần ăn, ở tại ký túc xá Học viện đề nghị liên hệ với đồng chí Thượng úy Tạ Nguyên Lê, cán bộ Phòng Hậu cần, SĐT: 0982.302.768 để được sắp xếp, bố trí.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website