Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND - năm 2021

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND - năm 2021

 

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA, ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân;

Căn cứ Hướng dẫn số 427/X02-P1, ngày 12/3/2021 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2021;

Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Học viện Chính trị CAND năm 2021 thông báo như sau:

1. Điểm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND - năm 2021 được thông báo và niêm yết công khai theo quy định (có danh sách kèm theo).

2. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi, đề nghị gửi đơn về Học viện Chính trị CAND (qua Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký Thông báo này để Hội đồng tuyển sinh tổ chức chấm phúc khảo theo quy định (có mẫu đơn phúc khảo bài thi kèm theo).

Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển tại địa chỉ: http://hvctcand.edu.vn/tra-cuu-diem-thi. (Lưu ý chọn kỳ thi và đánh đúng số báo danh theo danh sách thi).

Học viện Chính trị CAND thông báo để Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh dự thi biết, thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đã ký

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website