Học viện Chính trị Công an nhân dân - Cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng trong Công an nhân dân

Thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, từ ngày 29/12/2020 đến ngày 31/12/2020, Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học của Bộ Công an gồm lãnh đạo, chuyên viên của Cục Đào tạo và các Trường Công an nhân dân đã đến làm việc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân để nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của Học viện giai đoạn 2014-2019; khảo sát, đánh giá và xác định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an; đề xuất, khuyến nghị đối với cơ sở giáo dục biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn Đánh giá ngoài đối với Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngày 20/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3674/QĐ-BCA-X02 về việc công nhận đạt chuẩn chất lượng và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Học viện Chính trị Công an nhân, có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Việc công nhận kiểm định chất lượng cơ sở  giáo dục Đại học đối với Học viện Chính trị Công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường, góp phần khẳng định Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín, bảo đảm các điều kiện về chất lượng trong đào tạo lý luận chính trị, là trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị đầu ngành, chất lượng cao của lực lượng CAND; trong đó, văn hóa, khẩu hiệu hành động, triết lý giáo dục được xác định là: “Phẩm chất mẫu mực - Lý luận rộng, sâu - Thực tiễn sáng tạo”.

Nhân sự kiện này, Học viện Chính trị Công an nhân dân trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện và cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm biết và thực hiện trong các hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website