Thông báo về kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (tuyển mới) vào Học viện Chính trị CAND năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày 04/4/2022 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2022; căn cứ Công văn số 2029/X02-P2, ngày 07/7/2022 của Cục Đào tạo về việc phê duyệt kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 của T03 năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính trị CAND thông báo như sau:

(1) Tiêu chí xét trúng tuyển đối với từng Phương thức tuyển sinh (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT):

- Phương thức 1

TT

Khu vực tuyển sinh

Tiêu chí xét tuyển

(Tính theo thí sinh cuối cùng thuộc diện trúng tuyển)

Nam

Nữ

1.

Phía Bắc

Thí sinh đoạt giải Ba trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậcTHPT

Thí sinh đoạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậcTHPT và có điểm học tập 03 năm học THPT đạt 27.1 điểm

2.

Phía Nam

 

Thí sinh đoạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậcTHPT

 

- Phương thức 2

TT

Khu vực tuyển sinh

Tiêu chí xét tuyển

(Tính theo thí sinh cuối cùng thuộc diện trúng tuyển)

Nam

Nữ

1.

Phía Bắc

Có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (Academic) đạt 7.5; điểm môn Ngoại ngữ trong 03 năm học THPT đạt 8.5 trở lên

 

2.

Phía Nam

 

(2) Đề nghị thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển liên hệ với Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo thời hạn.

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 Học viện Chính trị CAND thông báo.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website