Bộ trưởng Tô Lâm làm rõ các nội dung về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày 14/11/2019, tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu Quốc hội cho thấy dự án Luật này đã được các đại biểu Quốc hội rất quan tâm, nhiều ý kiến xác đáng xuất phát từ những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, công tác quản lý, sử dụng, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN và CCHT hiện nay.
Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ, đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT.

Đối với ý kiến đề nghị cân nhắc đến việc sửa đổi, bổ sung Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, về vấn đề này, cơ quan soạn thảo thấy rằng theo quy định của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT năm 2011 thì khái niệm VK quân dụng bao gồm cả VK có tính năng tác dụng tương tự VK quân dụng. Do đó, hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt VK có tính năng, tác dụng tương tự VK quân dụng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt VK quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Tại khoản 2 Điều 3 của Luật này đã tách quy định về VK có tính năng, tác dụng tương tự như VK quân dụng ra khỏi khái niệm VK quân dụng. Như vậy, theo Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT và Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì đang có một khoảng trống pháp luật trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt VK có tính năng tác dụng tương tự VK quân dụng nên không thể khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các hành vi trên từ ngày 01/7/2018. Từ thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm từ trước đến nay cho thấy, đây là loại tội phạm nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, đa phần người có hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chiếm đoạt các loại VK có tính năng tác dụng tương tự như VK quân dụng. Các loại VK có tính năng tác dụng tương tự như súng ổ quay, súng bút, súng chế bắn đạn hoa cải... có tính sát thương cao, có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng con người, nếu các hành vi vi phạm này không bị khởi tố, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải trả tự do, miễn chấp hành hình phạt tù cho những người đã bị kết án về các hành vi phạm tội nêu trên sẽ làm gia tăng tình hình tội phạm sử dụng vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như VK quân dụng, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, không đảm bảo tính răn đe nghiêm minh của pháp luật và không loại trừ các đối tượng phản động sẽ lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chiếm đoạt VK có tính năng tác dụng tương tự VK quân dụng để hoạt động lật đổ chính quyền, khủng bố, gây bạo loạn vũ trang, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp

Vì vậy, nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, không để khoảng trống pháp luật trong việc xử lý hình sự đối với những hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt VK có tính năng, tác dụng tương tự VK quân dụng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thì việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT phù hợp, thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là cần thiết.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ, các ý kiến cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật.

Đối với đề nghị nghiên cứu sửa đổi thêm các quy định về trang bị quản lý, sử dụng và các quy định về trường hợp được nổ súng, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, cơ quan soạn thảo thấy rằng mục tiêu xây dựng dự án Luật này là nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để có căn cứ pháp lý trong việc xử lý hình sự đối với các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt VK có tính năng, tác dụng tương tự VK quân dụng. Vì vậy, phạm vi sửa đổi khoản 2 và khoản 6 Điều 3 của Luật Quản lý sử dụng VK, VLN và CCHT là phù hợp. Đồng thời, dự thảo Luật cũng đã quy định rõ VK có tính năng, tác dụng tương tự VK quân dụng không được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác để thi hành công vụ nên không ảnh hưởng đến các nội dung về quản lý, sử dụng VK quân dụng theo quy định tại Điều 18, 19, 20, 21, 22, 23 và Điều 73 Luật Quản lý sử dụng VK, VLN và CCHT.

Liên quan đến nội dung sửa đổi khoản 2 Điều 3 dự thảo luật, Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ cho thấy, đa số ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo luật. Một số ý kiến đề nghị chỉ quy định khái niệm VK quân dụng mà không liệt kê các loại VK như dự thảo, có ý kiến đề thêm “VK tương tự VK quân dụng” trong điểm b khoản 2 giải thích về VK quân dụng, vì các loại VK này không được trang bị cho lực lượng vũ trang. Cơ quan soạn thảo thấy rằng, dự thảo Luật xây dựng khái niệm VK quân dụng theo hướng vừa giải thích về quy chuẩn, tính năng, tác dụng, trách nhiệm nhận biết và mục đích sử dụng, vừa liệt kê các loại VK là phù hợp và thống nhất với cách giải thích về VK thể thao, VK thô sơ, CCHT tại Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT. Việc quy định VK quân dụng bao gồm cả VK có tính năng, tác dụng tương tự VK quân dụng như dự thảo Luật để điểm b khoản 2 trong khoản 2 Điều 3 nhằm thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, không để khoảng trống về pháp luật trong việc xử lý hình sự đối với các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt VK có tính năng, tác dụng tương tự như vụ VK quân dụng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

 

Nguồn Cổng thông tin điện tử BCA

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website