Tiểu Ban An ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng họp Phiên thứ Nhất

Sáng 30/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Phiên họp thứ Nhất - Tiểu Ban An ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu kết luận Phiên họp

Tại Phiên họp, Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã công bố Quyết định số 7758/QĐ-BCA-V01 ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu Ban ANTT; trình bày tóm tắt Kế hoạch về tổng thể công tác công an đảm bảo ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Tiểu Ban ANTT gồm có 32 thành viên, trong đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam giữ chức Trưởng Tiểu Ban ANTT, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng giữ chức Phó Trưởng Tiểu Ban ANTT.

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng thảo luận, tham gia ý kiến, thống nhất về việc phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Tiểu Ban ANTT và đề xuất phương hướng công tác trọng tâm trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm ANTT Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng nằm trong tổng thể chung của công tác bảo đảm ANTT các sự kiện, hội nghị diễn ra trong năm 2020-2021, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, các thành viên Tiểu Ban ANTT và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sát sao, thường xuyên chỉ đạo triển khai các mặt công tác bảo vệ ANTT một cách cụ thể, toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chế độ, chính sách, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, các thành viên trong Tiểu Ban tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phân tích, dự báo sát thực thế, không để bị động, bất ngờ. Công an các Cục, địa phương chủ động phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa sớm những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. 

Toàn cảnh Phiên họp

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu, các thành viên trong Tiểu Ban ANTT thường xuyên trao đổi thông tin, duy trì chế độ báo cáo, giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh. Bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật và lực lượng trước, trong thời gian diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả giữa Bộ Công an, các đơn vị thành viên trong Tiểu Ban ANTT và các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, góp phần vào thành công chung của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Hoàng Vũ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website