Hội thảo khoa học "Đảng, Bác Hồ và nhân dân với Công an nhân dân"

Mỗi thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đều ghi lòng, tạc dạ Sáu lời dạy của Bác, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hành động, đồng lòng, dốc sức vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 3/8, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học: Đảng, Bác Hồ và nhân dân với Công an nhân dân (CAND). 

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. 

Tới dự, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện các học viện, trường trong CAND; lãnh đạo Công an một số địa phương.

Về phía khách mời có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; GS, TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo

Các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia –Sự thật; Bảo tàng Hồ Chí Minh... và các tướng lĩnh, các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận. Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND tham gia điều hành Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn tỏ rõ tấm lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, đoàn kết, thống nhất, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm đã đi qua, có thể thấy tất cả những chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều xuất phát từ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quan tâm, chỉ dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, tin tưởng, che chở, giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Lực lượng CAND Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND là nguyên tắc bất biến, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm cho lực lượng CAND ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước dân tộc. Đối với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành rất nhiều tình cảm đặc biệt và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, cụ thể, tiêu biểu là Sáu lời dạy của Người đối với CAND.

Quán triệt quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong mọi giai đoạn, thời kỳ cách mạng, lực lượng CAND luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rõ hơn lời dạy của Bác Hồ: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp ta ít, thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Những thành tựu to lớn của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua càng làm sáng tỏ chân lý nhân dân là lực lượng vĩ đại, là sức mạnh to lớn, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhắc đến một số sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2020 và cho biết, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Hội thảo khoa học “Đảng, Bác Hồ và nhân dân với CAND” là hoạt động khoa học, là hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND; từ đó tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã khẳng định, làm rõ thêm quan điểm của Đảng ta về đường lối đấu tranh cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang trong đó có CAND, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND cũng như những tình cảm, sự quan tâm, chỉ dạy của Người lúc sinh thời.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Trung tướng Vũ Văn Kiểu phát biểu tại Hội thảo

GS, TSKH Vũ Minh Giang phát biểu tại Hội thảo

GS, TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội thảo

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn phát biểu tại Hội thảo

Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung phát biểu tại Hội thảo

Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website