Báo cáo chuyên đề “Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn đổi mới và một số vấn đề thực tiễn”

Ngày 21/9/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: “Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn đổi mới và một số vấn đề thực tiễn”. GS. TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương là báo cáo viên, trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có đại diện Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Học viện.

GS. TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương - Báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề

Buổi báo cáo chuyên đề góp phần cung cấp những kiến thức hữu ích cho các cán bộ, giảng viên của Học viện trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Các cán bộ, chiến sĩ của Học viện nghe báo cáo chuyên đề

Ban Biên tập

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website