Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 27/8/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo tại Đại hội. Đảng ủy Công an Trung ương gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Học viện.

Tham dự Đại hội về phía đại biểu có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; Trường Sỹ quan chính trị Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các học viện, nhà trường, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương nơi Học viện đóng quân, có quan hệ gắn bó với Học viện cùng 150 đảng viên tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Học viện.

Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Trách nhiệm”, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Học viện trở thành cơ sở đào tạo trọng yếu, mẫu mực, trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành về chính trị an ninh, tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Học viện và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng. Trong đó đào tạo đại học chính quy, đại học văn bằng 2, đào tạo sau đại học từng bước cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về tham mưu, công tác đảng và công tác chính trị, xây dựng lực lượng CAND; đào tạo, bồi dưỡng các trình độ lý luận chính trị và bồi dưỡng nâng cao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng và chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị cho hơn 20 ngàn cán bộ, đảng viên trong CAND.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và công nhân viên của Học viện từng bước được quan tâm phát triển bảo đảm về chất và lượng. Công tác nghiên cứu khoa học đạt được nhiều thành tích. Học viện đã chủ trì nghiên cứu 05 đề tài cấp nhà nước, 20 đề tài cấp bộ, 25 đề tài cấp cơ sở; tổ chức nghiên cứu 21 chuyên đề lý luận, tham mưu tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp quốc gia và hơn 50 hội thảo, tọa đàm khác liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Đại hội

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện, lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với nhiệm vụ là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, lý luận xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, khoa học tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, Thường trực Tiểu ban lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND, Đảng ủy Học viện đã chủ động tham mưu đề xuất và được Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, tổ chức nghiên cứu nhiều nhiệm vụ, chuyên đề khoa học mang tính chiến lược, xuất bản các số Tạp chí Lý luận Chính trị CAND. Qua đó cung cấp nhiều luận cứ khoa học góp phần phục vụ công tác hoạch định chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chính trị, an ninh, đối ngoại, về xây dựng CAND.

Trong nhiệm kỳ, bám sát chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, với tinh thần chủ động, bản lĩnh và sự vững vàng về chính trị, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của Học viện, đạt được những kết quả quan trọng và nổi bật. Học viện đã phối hợp thường xuyên với các cơ quan báo chí, nhất là truyền hình ANTV, báo CAND trong chuyên mục “chống diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chuyên mục “CAND trong lòng nhân dân” để thực hiện hàng trăm phóng sự, bài viết, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đánh giá cao.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được thúc đẩy, tổ chức ký quy chế phối hợp với 14 đơn vị trong và ngoài Công an nhân dân; cử 29 đoàn ra và tiếp 17 đoàn vào, góp phần phục vụ hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được Đảng ủy Học viện đặc biệt coi trọng; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các mặt công tác của đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được triển khai, thực hiện toàn diện, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Học viện được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội 

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng và chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhất trí cao với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo chính trị, cùng với chủ đề của Đại hội đã xác định.

Về bối cảnh trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Thứ trưởng lưu ý: tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường chịu tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Ứng phó với các luồng thông tin xấu, độc như thế nào là một nhiệm vụ rất quan trọng mà Học viện Chính trị Công an nhân dân phải tham gia trong nhiều khâu từ đào tạo sinh viên đến quá trình đào tạo cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy CAND... Môi trường chiến đấu, công tác của lực lượng CAND ngày càng khó khăn, phức tạp hơn. Các đối tượng thù địch, phản động gia tăng các hoạt động tấn công với âm mưu, phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự tiếp tục có diễn biến, hoạt động phức tạp  hơn... Bối cảnh trên đặt ra những vấn đề mới đối với công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học nói chung và theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị CAND nói riêng. Vì vậy, đội ngũ giảng viên của Học viện phải là những nhà sư phạm, tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phong cách, lối sống; có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy; người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, tự tôn nghề nghiệp, khát khao cống hiến cho lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc đến mỗi học viên.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Đảng bộ Học viện cần nhận thức đúng và đủ về bối cảnh, tình hình hiện nay trên thế giới và trong nước liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, để xác định trách nhiệm thực hiện của từng đảng viên, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Học viện, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn, tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ và hứa thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội Đảng bộ. Đây là những chỉ đạo, những gợi mở hết sức có giá trị đối với chặng đường phát triển tiếp theo của Học viện trong tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; thống nhất trí tuệ, đoàn kết, thực hiện đầy đủ nguyên tắc hoạt động trong Đảng và trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao cho.

Đại hội đã bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu (06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện điều hành Đại hội

Đồng chí Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện điều hành Đại hội

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện điều hành Đại hội

Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Lôi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện điều hành Đại hội

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website