Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tính đến ngày 21/8/2020, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội nhằm đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện của Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ, xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tổ chức cơ sở đảng đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện, báo cáo trình Đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu; báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo có chất lượng; báo cáo kiểm điểm tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc; công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm...

Công tác tiến hành đại hội trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế; bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Đại hội điểm Chi bộ cơ sở Khoa Nghiệp vụ cơ bản, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Khoa Nghiệp vụ cơ bản nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện cùng các đại biểu dự Đại hội điểm Chi bộ Khoa Nghiệp vụ cơ bản chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên của Chi bộ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Khoa Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2025, chụp ảnh cùng các đảng viên của Chi bộ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Phòng Chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, chụp ảnh cùng các đảng viên của Chi bộ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Viện Khoa học chính trị Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chụp ảnh cùng các đảng viên của Chi bộ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chụp ảnh cùng các đảng viên của Chi bộ

Đồng chí Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cùng các đảng viên của Chi bộ cơ sở Khoa Ngoại ngữ - Tin học tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Khoa Lịch sử đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chụp ảnh cùng các đảng viên của Chi bộ

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Khoa Khoa học xã hội nhân văn và Tâm lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chụp ảnh cùng các đảng viên của Chi bộ

Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Văn phòng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Khoa Quân sự, võ thuật và thể dục thể thao nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Phòng Hậu cần nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chúc mừng chi ủy chi bộ cơ sở Khoa Kinh tế chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Đảng bộ cơ sở Quản lý học viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website