Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở các học viện, trường đại học Công an nhân dân

Ngày 17/7/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở các học viện, trường đại học Công an nhân dân”. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện Chính trị CAND; đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo.

Đào tạo, cung cấp bổ sung đủ nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức cần thiết về khoa học - kỹ thuật, ngoại ngữ và kỹ năng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hòa nhịp với đòi hỏi chung của đất nước và nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Do đó, công tác giáo dục đại học tại các học viện, trường đại học Công an nhân dân phải có những đổi mới căn bản, toàn diện cả về nội dung và phương pháp dạy học.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nhận thức về việc dạy học theo định hướng phát triển, những yếu tố tác động, thực trạng dạy học và tầm quan trọng của việc đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học viên ở các học viện, trường đại học CAND hiện nay. Qua đó, đề xuất biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở các học viện, trường đại học CAND nói chung và trong Học viện Chính trị CAND nói riêng.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa cảm ơn các ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu tham dự. Đồng chí khẳng định, Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nòng cốt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm đảm trật tự an toàn xã hội nên mỗi học viên tốt nghiệp, ra trường phải đáp ứng được ngay yêu cầu của thực tiễn công tác. Do đó, việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học sẽ giúp đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức về khoa học - kỹ thuật, ngoại ngữ và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Kết quả Hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhằm đưa ra giải pháp, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở học viên, trường đại học CAND góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đáp ứng mọi yêu cầu công tác trong thực tiễn, chiến đấu.

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website