Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị Công an nhân dân với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Ngày 26/6/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và đồng chí Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo và đại diện các đơn vị chức năng thuộc hai cơ quan.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân  và đồng chí Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đồng chủ trì Hội nghị

Ngày 6/3/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã ký Quy chế phối hợp. Ngay sau khi quy chế phối hợp được ký kết, hai bên đã tổ chức triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, giảng viên nội dung của quy chế phối hợp về: thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, xây dựng lực lượng, tham mưu chỉ huy Công an nhân dân; pháp luật về thi hành án hình sự, bảo đảm quyền con người; tổng kết thực tiễn; nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo khoa học; tổ chức nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các chuyên đề, nghiệp vụ; trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu. Xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy các chuyên đề liên quan về pháp luật thi hành án hình sự…

Hai bên đã phối hợp tốt trong công tác giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định cho cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; phối hợp trong tổ chức xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu giảng dạy cho lớp do Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng mở.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, hai bên đã chủ động, tích cực phối hợp xây dựng kế hoạch và đề xuất lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng”. Bên cạnh đó, Cục cũng tích cực tham gia viết bài tham luận, tham dự các hội thảo, tọa đàm khoa học do Học viện tổ chức.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, giảng viên của Học viện nghiên cứu, khảo sát, trao đổi thực tiễn, điều tra xã hội học, thu thập những số liệu, tài liệu quan trọng, có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, qua đó, bồi dưỡng nhiều kiến thức nghiệp vụ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên của Học viện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân và đồng chí Trung tướng Hồ Thanh Đình đều khẳng định: việc ký kết Quy chế phối hợp là rất cần thiết, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp cụ thể đi vào nền nếp, hiệu quả; là điều kiện thuận lợi để tăng cường sự phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Hai bên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp theo chương trình đã ký kết, trong đó trước hết và tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo cán bộ; phối hợp tổ chức các buổi báo cáo tình hình thời sự, chính trị; tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ của Cục và cho phạm nhân; phối hợp báo cáo thực tế tại các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh các cấp, tham gia đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học… do hai bên tổ chức. Tăng cường phối hợp, giao lưu trong các hoạt động đoàn thể, quần chúng và các hoạt động khác. Thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, lan tỏa, nhân rộng những kết quả đã đạt được, gắn bó, củng cố thêm tình đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng phát biểu tại Hội nghị

Học viện Chính trị Công an nhân dân  tặng hoa Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website