Ra mắt Chuyên đề Thông tin Khoa học và Tư liệu

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, thực hiện Quyết định của Giám đốc Học viện, ngày 02/6/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức công bố ra mắt Chuyên đề “Thông tin Khoa học và Tư liệu”. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí tướng lĩnh, chuyên gia cao cấp, đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Tại Lễ ra mắt, các đại biểu đều đánh giá cao ý nghĩa và sự cần thiết thành lập, xuất bản Chuyên đề “Thông tin Khoa học và Tư liệu” của Học viện; thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Các đại biểu dự đã góp ý kiến cụ thể về nội dung và hình thức nhằm nâng cao chất lượng chuyên đề và yêu cầu biện pháp duy trì, phát triển chuyên đề .

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định cho Ban biên tập Chuyên đề

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy đánh giá cao những cố gắng tham mưu của Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Trung tâm Lưu trữ và thư viện, những hoạt động chuẩn bị của Ban biên tập và sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng chuẩn bị ra mắt Chuyên đề này, đồng thời nhấn mạnh: Đối với các cơ sở đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và đào tạo là hai lĩnh vực quan trọng nhất, có liên quan mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Trong suốt những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả hai nhiệm vụ trọng tâm, then chốt này. Việc xây dựng những diễn đàn khoa học dành cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên là yêu cầu thực tiễn mang ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay. Chuyên đề “Thông tin Khoa học và Tư liệu” được biên tập, in xuất bản định kỳ hàng tháng và lưu hành nội bộ nhằm đăng tải thông tin về các sự kiện khoa học của Học viện; các tin, bài viết cũng như công bố kết quả nghiên cứu các công trình khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện; đồng thời, phổ biến các tư liệu và quy định mới liên quan đến giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học... Đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Ban biên tập cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Lễ ra mắt, chủ động, sáng tạo trong công việc, thường xuyên đổi mới, phát triển mối quan hệ chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên, cán bộ, giảng viên trong và ngoài Học viện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng Chuyên đề “Thông tin Khoa học và Tư liệu” phục vụ bạn đọc. Đồng chí yêu cầu các đơn vị trong Học viện, cán bộ giảng viên trẻ và học viên nêu cao trách nhiệm tiên phong xây dựng, phát triển Chuyên đề; việc quản lý, sử dụng Chuyên đề theo đúng các quy định hiện hành. Đặc biệt, thay mặt Học viện, đồng chí đã đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia cấp cao tiếp tục quan tâm, giúp đỡ chuyên môn để Ban Biên tập và Chuyên đề hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn phòng Học viện, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng phối hợp giúp đỡ về quản lý hoạt động của chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nắm, chỉ đạo kịp thời./.

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, Chuyên viên cao cấp phát biểu tại Lễ ra mắt

Thiếu tướng Lê Văn Long, chuyên viên cao cấp phát biểu tại Lễ ra mắt

 Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt

 

          Thái Sơn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website