Tổ chức Tọa đàm khoa học, thực tiễn: “Những vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh biển, đảo và tâm lý của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao”

Thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Công an và các kế hoạch, nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao cho Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngày 08/6/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thành công cuộc tọa đàm khoa học, thực tiễn với chủ đề “Những vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh biển, đảo và tâm lý của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu điều hành tọa đàm, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cảm ơn Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quan tâm, phối hợp tạo điều kiện tổ chức tọa đàm. Đồng thời, đề nghị các ý kiến phát biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến nhận thức về bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh biển, đảo và phân tích, đánh giá tâm lý của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là số cán bộ, chiến sĩ công tác tại địa bàn vùng sâu, biên giới, hải đảo.

Tọa đàm đã nghe 10 lượt các ý kiến phát biểu, thảo luận, trao đổi xung quanh vấn đề bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh biển, đảo, an ninh phi truyền thống và công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện việc sắp xếp thu gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Bộ cũng như khi thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã ghi nhận, cảm ơn các ý kiến phát biểu, thảo luận, đã làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc, biển đảo, công tác phối hợp lực lượng trong bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực được giao. Qua đó, khẳng định cần tiếp tục phải nghiên cứu, tìm các luận cứ khoa học, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác công an trong bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, biển, đảo; phát huy vai trò của các lực lượng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Chú trọng làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Công an, lực lượng dân quân tự vệ biển trong bảo đảm an ninh biển, đảo, nhất là đối với địa bàn huyện đảo chỉ có một cấp hành chính như huyện đảo Côn Đảo.

Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cùng các đại biểu tham dự tọa đàm tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Cùng trong chương trình công tác nghiên cứu, khảo sát, Đoàn công tác đã tổ chức buổi tọa đàm với Công an tỉnh Kiên Giang vào ngày 10/6/2020 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tọa đàm đã nghe 8 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi xung quanh vấn đề bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh biển, đảo và vấn đề tâm lý của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong phát biểu của mình, đồng chí Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện đảo Phú Quốc đã khẳng định công tác phối hợp lực lượng, nhất là giữa lực lượng Công an huyện với các đơn vị quân đội như Quân sự huyện, Biên phòng, Cảnh sát biển rất nhịp nhàng, đồng bộ, góp phần tích cực trong xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, trong đó có việc phối hợp xử lý các tình huống về phòng chống lũ lụt, phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, bảo đảm an ninh biển, đảo… Các lực lượng đã xây dựng quy chế phối hợp, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, nay là Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu điều hành tọa đàm tại Công an  huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Liên quan đến tâm lí cán bộ, chiến sĩ, đa số các ý kiến phát biểu khẳng định đây là vấn đề rất quan trọng, cần kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp tháo gỡ, nhất là số công tác tại vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo, số trong diện sắp xếp, bố trí xuống làm Công an xã. Đối với địa bàn huyện đảo Phú Quốc, đồng chí Đại tá Lê Văn Mót phát biểu, khẳng định đã có nhiều biện pháp để quan tâm, ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác như kịp thời định hướng công việc, động viên về vật chất, tinh thần… nhờ đó cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã yên tâm ở lại bám trụ trên huyện đảo và tích cực trong công tác.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cảm ơn các ý kiến phát biểu, thảo luận, nhiều nội dung liên quan đến tôn giáo, dân tộc, biển đảo, công tác phối hợp lực lượng đã được phân tích thảo luận, làm rõ hơn. Tuy nhiên, đồng chí chủ trì cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Kiên Gang, Công an huyện đảo Phú Quốc, Kiên Hải cần tích cực, chủ động phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Chú trọng việc xây dựng, dự kiến các tình huống và phương án xử lí các tình huống về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện đảo để kịp thời ứng phó với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực cũng như âm mưu của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Để làm tốt điều này, Công an các địa phương tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn các huyện đảo ven bờ nói riêng cũng như bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung.

Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cùng các đại biểu tham dự tọa đàm tại Công an  huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 

Thanh Hoài

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website