Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong tình hình mới

Ngày 03/6/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong tình hình mới”. Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân: TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, TS Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá, TS Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Đại tá, TS Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát môi trường, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh đối ngoại, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo các học viện, trường Công an nhân dân và công an một số địa phương. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, chuyên viên cấp cao, lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch  Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng Đảng “trong sạch, vững mạnh”, đồng thời là phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “… một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta không ngừng đổi mới, làm sâu sắc hơn nội dung, hình thức thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa trong các văn kiện Đại hội Đảng và nhiều các chỉ thị, nghị quyết, quy định cụ thể. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy đảng các cấp trong lực lượng Công an nhân dân đã tích cực triển khai thực hiện các quy định trên bằng nhiều hình thức, biện pháp, ban hành các văn bản mà điển hình là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;…

Vinh dự, tự hào là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước”, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương luôn thấm nhuần và quán triệt thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương, luôn nêu cao tính tiên phong, tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh Công an nhân dân đẹp trong lòng dân và bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn công tác, chiến đấu của công an các đơn vị, địa phương cho thấy, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đao, chỉ huy Công an nhân dân các cấp còn có những hạn chế.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận về góc độ lý luận trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân, về góc độ thực tiễn, kinh nghiệm thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương, trên cơ sở đó định hướng một số giải pháp góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu dự Hội thảo, và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học trong thời gian tới. Dưới các góc nhìn khác nhau từ lý luận và thực tiễn, ý kiến của các đại biểu góp phần làm sáng rõ hơn nhận thức về vai trò, ý nghĩa của trách nhiệm nêu gương trong công tác, chiến đấu, xây dựng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay và đây là một trong những phương thức lãnh đạo, cầm quyền, là một trong những yêu cầu có tính chất căn bản đặt ra cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, các đơn vị, địa phương. Qua ý kiến của các đại biểu góp phần xác lập những giải pháp từ nhận thức đến hành động để thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong tình hình mới được tốt hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, đồng chí Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Học viện nghiên cứu, có những báo cáo, đề xuất; cập nhật, quán triệt nội dung trách nhiệm nêu gương trong các bài giảng, kế hoạch, chương trình công tác, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Đồng chí Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội thảo

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, khoa học Công an phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, TS Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an phát biểu

Đồng chí Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website