Nâng cao hiệu quả nghiên cứu học tập các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lê nin và Hồ Chí Minh

Ngày 04/6/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu học tập các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lê nin và Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân: GS.TS Hoàng Chí Bảo;GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, GS.TS Nguyễn Hùng Hậu; PGS.TS Trần Sỹ Phán; PGS.TS Bùi Đình Bôn;Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Trọng Đạo; PGS.TS Nguyễn Thế Kiệt; PGS.TS Nguyễn Đình Bắc; Đại tá, TS Nguyễn Văn Thanh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể giảng viên của Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo.

Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời có vai trò vô cùng quan trọng, trang bị cho giai cấp vô sản “vũ khí lý luận” sắc bén, là động lực tinh thần thúc đẩy quá trình phát triển lịch sử thế giới, trang bị cho con người nhận thức đúng đắn, khách quan về sự phát triển của xã hội, mang lại niềm tin vững chắc vào thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Từ khi ra đời đến nay, học thuyết Mác - Lênin thường xuyên đối mặt với sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phủ nhận tính chất cách mạng, tính khoa học và sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin. Vì vậy, để đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai của các thế lực thù địch thì nhất định phải bám sát những tư tưởng được thể hiện trong những tác phẩm của các nhà kinh điển. Việc nghiên cứu một cách căn cốt, thấu đáo tư tưởng của nhà sáng lập chủ nghĩa Mác thông qua các tác phẩm kinh điển là một yêu cầu tất yếu, khách quan.

Tại Hội thảo, các đồng chí đại biểu đã đóng góp những ý kiến tham luận tập trung vào nội dung: Phân tích làm rõ vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin trong tình hình hiện nay; phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nghiên cứu, học tập và vận dụng các quan điểm , học thuyết của các nhà kinh điển vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị; định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu các tác phẩm kinh điển…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu dự Hội thảo và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học trong thời gian tới đối với Học viện. Với những cách tiếp cận khác nhau, từ lý luận đến thực tiễn, các đồng chí đại biểu đã làm rõ vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển, sự cấp thiết trong việc đổi mới các phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển. Đây cũng chính là cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận, làm sáng rõ những nguyên lý, quan điểm mà các nhà kinh điển đã đề cập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị nói riêng, công tác lý luận nói chung và góp phần đấu tranh có hiệu quả, bác bỏ những luận điểm sai trái, xuyên tạc học thuyết Mác -Lênin của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Một số hình ảnh của Hội thảo:

GS.TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại hội thảo

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn phát biểu tại hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương phát biểu tại hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Tài phát biểu tại hội thảo

Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Trần Sỹ Phán phát biểu tại hội thảo

 Đại tá, TS Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu tại hội thảo

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website