Công an nhân dân học tập, vận dụng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Ngày 19/6/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Công an nhân dân học tập, vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân: GS. TS Nguyễn Trọng Chuẩn; TS Nhị Lê; Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ; Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bình Ban; Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội…

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trước khi đi xa đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và các thế hệ người Việt Nam bản Di chúc lịch sử. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng mà còn là di sản vô giá, kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách và tâm hồn cao đẹp của cả một đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vạch ra đường lối phát triển cho cách mạng Việt Nam hôm nay và mãi về sau.

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trải qua hơn 50 năm quán triệt, thực hiện Di chúc của Người, lực lượng Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; hàng vạn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; nhiều đơn vị, cá nhân được trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước… đó là những minh chứng sinh động về kết quả thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tham luận tập trung làm sáng rõ thêm những giá trị, nội dung tư tưởng, giá trị lý luận, thực tiễn và ý nghĩa thời đại của Di chúc; quá trình quán triệt, vận dụng Di chúc của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; phương hướng vận dụng hiệu quả, thiết thực Di chúc đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội thảo và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các chuyên gia, nhà khoa học trong thời gian tới giành cho Học viện. Đồng thời, khẳng định hơn 50 năm đã trôi qua nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ cho các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới. Đối với lực lượng Công an nhân dân, Di chúc của Người tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn và là chỉ dẫn quý báu để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện tốt vai trò tham mưu và trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân như sự mong mỏi của Người trước lúc đi xa.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

GS. TS Nguyễn Trọng Chuẩn phát biểu tại Hội thảo

 TS Nhị Lê phát biểu tại Hội thảo

Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ phát biểu tại Hội thảo

 Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bình Ban phát biểu tại Hội thảo

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục C10 phát biểu tại Hội thảo

TS Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo

 

Phúc Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website