Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đến năm 2020

Ngày 10/6/2021 tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 240 - NQ/ĐU về “Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2020” (Nghị quyết 240). Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội nghị. Về phía khách mời có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đào tạo; Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của X01, X02. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; các đồng chí trong Đảng ủy, chi ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên, giảng viên của Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Xác định vị trí và tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện, ngày 04/4/2017, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân ban hành Nghị quyết 240. Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện đến năm 2020 đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm và trách nhiệm nhà giáo; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo uy tín của lực lượng Công an nhân dân và toàn xã hội.

Mục đích của việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 240 là nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 240; chỉ rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Thông qua tổng kết việc thực hiện Nghị quyết giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên Học viện về xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo của Học viện.

Đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện điều hành tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về các nội dung như: sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết trong từng cấp ủy cơ sở; công tác phát triển đội ngũ giảng viên về cơ cấu, trình độ, chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của đội ngũ giảng viên; thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên cũng như xây dựng và phat huy vai trò của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng…

Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, về cơ bản Học viện đã thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Đội ngũ giảng viên Học viện ngày càng được phát triển nâng cao cả về số lượng, chất lượng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ giảng viên đã đảm bảo giảng dạy ở tất cả các hệ đào tạo của Học viện. Bên cạnh đó, năng lực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của đội ngũ giảng viên ngày càng được khẳng định. Cùng với việc coi trọng chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên của Học viện góp phần tạo sự tin tưởng, động viên đội ngũ giảng viên yên tâm công tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giảng viên không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng, tâm huyết với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên được tiến hành thường xuyên, đảm bảo khách quan, toàn diện.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết và đưa ra những giải pháp, kiến nghị để trong thời gian tới có thể đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Thay mặt Ban thường vụ đảng ủy, đồng chí Bí thư đảng ủy tặng Giấy khen cho các chi bộ và các cá nhân đã có thành tích trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 240

Tại Hội nghị có 4 tập thể chi bộ và 12 cá nhân đã có thành tích trong tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 240 được Giám đốc Học viện khen thưởng.

Đến dự Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đào tạo chúc mừng những kết quả mà Học viện đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng chí khẳng định: Nghị quyết 240 của Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân được ban hành là bước đi đúng đắn, mang tính định hướng lâu dài cho công tác đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên Học viện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo ngày càng cao trong tình hình hiện nay.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển đội ngũ giảng viên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Đối với mỗi giảng viên cần chủ động, tích cực nâng cao trình độ LLCT, chuyên môn; pháp luật, nghiệp vụ; nâng cao khả năng tự học, tích lũy kiến thức; nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, phẩm chất mẫu mực, vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đồng chí đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị

 

Trần Hoài - Phòng 3

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website