Hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày bầu cử tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình theo Hiến định.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử; căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND của Ủy ban bầu cử huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt các khu vực bỏ phiêu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó thành lập khu vực bỏ phiếu riêng số 13, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đối với cử tri là cán bộ, học viên, công nhân viên Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) và cán bộ, chiến sĩ nghĩa vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (đang huấn luyện tại doanh trại Học viện Chính trị CAND). Để triển khai công tác bầu cử theo quy định, ngày 02/4/2021, đồng chí Giám đốc Học viện đã ký ban hành Kế hoạch số 620/KH-T03-P1.

Công tác chuẩn bị được Học viện triển khai nghiêm túc, trách nhiệm

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, Tổ bầu cử của Học viện đã chủ động phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Tiên Dược và các đơn vị chức năng thuộc Học viện khảo sát, chuẩn bị, tiến hành bố trí khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Song song với công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu.

 Học viện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, pa nô, áp phích, bảng tin điện tử, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Học viện; tổ chức phát thanh tuyên truyền; sao gửi các quy định, kế hoạch và văn bản có liên quan đến công tác bầu cử tới các đơn vị thuộc Học viện. Nội dung tuyên truyền phổ biến về: ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; quy trình, cách thức bầu cử; danh sách đại biểu ứng cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi cấp. Các đơn vị, lớp học trong các buổi đọc báo đầu giờ sáng hàng ngày và sinh hoạt của đơn vị đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, học viên nắm rõ các quy định, kế hoạch nêu trên, đồng thời tổ chức cho cán bộ, học viên nghiên cứu về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cùng với các nội dung nêu trên, với mục tiêu đảm bảo an toàn theo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Tổ bầu cử đã xây dựng các tình huống, phướng án thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, không để bị động, bất ngờ. Đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra một cách an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Đoàn công tác của Uỷ ban bầu cử xã Tiên Dược và Ủy ban bầu cử huyện Sóc Sơn đã 02 lần kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Học viện; tin tưởng điểm bầu cử tại Học viện Chính trị CAND sẽ diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Đến nay, qua rà soát tổng thể các mặt công tác, có thể khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử tại Học viện đã hoàn tất và sẵn sàng cho Ngày bầu cử - Ngày hội của toàn Học viện.

Tùng Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website