Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị CAND tham luận tại cuộc họp về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sáng 6/6, Bộ Công an tổ chức phiên họp nghiên cứu, đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các Cục chức năng, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Công an. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND tham dự và có bài phát biểu tham luận tại phiên họp.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ trì xây dựng 2 chuyên đề và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu xây dựng các chuyên đề khác phục vụ việc xây dựng đề án. Việc xây dựng Đề án và Nghị quyết về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta trong thời gian tới.

Khẳng định tính chất quan trọng của nội dung cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tham dự cần tập trung phát biểu tham gia ý kiến về những vấn đề cốt lõi có liên quan đến tổ chức, hoạt động của lực lượng CAND và các vấn đề khác của bộ máy Nhà nước, đưa ra các lập luận xác đáng, thuyết phục để báo cáo Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo; đồng thời, tham gia một số nội dung cụ thể đề nghị bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ hơn về: vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; nội dung trong các Dự thảo cần thể hiện được tính đồng bộ, thống nhất cao với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thể hiện trong các Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Hiến pháp, các đạo luật của Nhà nước và bám sát tư duy mới của Đảng và Nhà nước ta về gắn kết chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; gắn kết chặt chẽ và có hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…Qua đó, cần đánh giá sự tác động của việc xây dựng Đề án đối với: (1) Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; (2) Mô hình tổ chức của các thiết chế trong bộ máy nhà nước; (3) Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, tích cực của các Cục chức năng của Bộ Công an, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ đã chuẩn bị chu đáo, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, trao đổi rất sâu, thẳng thắn, trách nhiệm những nội dung có liên quan. Đồng thời, yêu cầu các bộ phận chức năng cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu những vấn đề có liên quan, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xem xét, cho ý kiến.

Toàn cảnh buổi làm việc


Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website