Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020

Ngày 18/10/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020. Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Lễ Khai giảng. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Lễ Khai giảng.

Tham dự buổi Lễ về phía đại biểu khách mời có đồng chí Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, nhà trường, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; đại diện Ban Giám đốc Công an các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương nơi Học viện đóng quân, có quan hệ gắn bó với Học viện.

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện; các chuyên viên cấp cao, chuyên gia cao cấp; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên các hệ đào tạo của Học viện.

Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng

Trong Diễn văn khai giảng, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Năm học 2018 - 2019, quán triệt thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cùng với sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị chức năng; sự cộng tác tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài CAND; sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện Chính trị CAND, Học viện đã thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm học 2018 - 2019, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển tiếp theo trong năm học 2019 - 2020.  

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trình bày Diễn văn khai giảng năm học 2019 - 2020

Trong công tác giáo dục, đào tạo: Bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an trung ương và Bộ Công an về đổi mới giáo dục đào tạo, Học viện đã chủ động chuẩn hóa các chương trình đào tạo, ban hành chuẩn đầu ra  ngành Tham mưu chỉ huy CAND và Quản trị nhân lực. Năm học 2019 - 2020, Học viện đã bắt đầu tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; hiện đang xây dựng Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tham mưu chỉ huy CAND.

Thực hiện Kết luận số 25 ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và Hướng dẫn số 15 ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Kết luận số 25; trong năm học 2018 - 2019, Học viện đã tổ chức 08 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị với gần 500 học viên; 04 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị với gần 400 học viên; hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng chức danh, quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp cục, cấp phòng và công an cấp huyện trong CAND.

Quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, Học viện đã chủ động đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường sự tương tác đối với người học, tăng cường phương pháp quản lý đào tạo; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, được lãnh đạo Bộ, công an các đơn vị, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Về xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên: Xác định đây là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực tham gia phong trào dạy giỏi, học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên đã có sự phát triển về chất và không ngừng trưởng thành với 01 giáo sư, 09 phó giáo sư; 53 tiến sĩ; 136 thạc sĩ (trong đó 43 nghiên cứu sinh). Trong năm học, Học viện có 05 đồng chí giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ; 06 đồng chí đạt danh hiệu dạy giỏi cấp Học viện. Đặc biệt, tại Hội thi dạy giỏi cấp Bộ, Học viện đã đạt Giải nhất tập thể và 01 giải nhất cá nhân về lĩnh vực Lý luận chính trị và nhiều giải thưởng cao khác về các nội dung thi. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng luôn được Học viện chú ý phát triển và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lý luận chính trị, về pháp luật, nghiệp vụ trong và ngoài CAND trong thời gian qua.

Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Giám đốc Học viện được chỉ định tham gia Tổ biên tập, giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Học viện chủ động thành lập Tổ giúp việc và tích cực phối hợp với Thường trực Tổ Biên tập và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu tham gia tại các cuộc họp của Tổ Biên tập, đóng góp vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo nhiệm vụ được phân công.

Với chức năng, nhiệm vụ là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị, xây dựng lực lượng CAND và tham mưu chỉ huy CAND, Thường trực Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND, được sự quan tâm, phối hợp với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và công an các đơn vị, địa phương, Học viện đã tổ chức nghiên cứu nhiều nhiệm vụ, chuyên đề lý luận mang tính chiến lược, thực tiễn cao, qua đó cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận CAND, dẫn dắt, định hướng thực tiễn công tác, chiến đấu CAND. Tổ chức thành công nhiều hội thảo cấp Bộ, hội thảo, tọa đàm khoa học. Học viện đang tiếp tục tổ chức nghiên cứu 04 đề tài khoa học cấp nhà nước và trên 30 đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở; biên soạn hơn 60 giáo trình, tập bài giảng thuộc chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực tham gia viết bài, trả lời phỏng vấn trên các báo, tạp chí, truyền hình và các diễn đàn khoa học để tuyên truyền, phản ánh về hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, đối ngoại, hậu cần - kỹ thuật được tổ chức có nề nếp, bài bản, hiệu quả. Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội luôn được quan tâm kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, thực chất và mang lại nhiều kết quả nổi bật. Học viện đã tổ chức và phát động 03 đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập; đổi mới công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên tổ chức quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động trên đã tác động tích cực đến hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào nghề nghiệp cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện.

Với những thành tích nổi bật trong hơn 5 năm qua, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen và những phần thưởng cao quý khác.

Vinh dự được thay mặt cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện Chính trị Công an nhân dân, phát biểu cảm tưởng tại Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020, đồng chí Thiếu tá Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng Khoa Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lãnh đạo các cấp có thẩm quyền đã quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo của Học viện và phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, các cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện nguyện sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, say mê nghề nghiệp, khát khao cống hiến, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác giáo dục, đào tạo, đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung, nhiệm vụ công tác của Học viện, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng năm học 2019 - 2020, tiếp nối truyền thống vượt khó của các thế hệ đi trước trong sứ mệnh “trồng người”, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Đại diện cho học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, đồng chí Thượng tá Đào Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, học viên lớp cao cấp lý luận chính trị khẳng định niềm tự hào là học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân. Trong quá trình học tập, bồi dưỡng, các học viên sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, nội quy của ngành, của Học viện; thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phấn đấu trở thành cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng hình ảnh học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân văn hóa, văn minh, kỷ cương, chính quy, thân thiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Học viện Chính trị Công an nhân dân đã đạt được trong năm học 2018 - 2019. Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng và thường xuyên đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu về chính trị, tham mưu lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân. Vui mừng nhận thấy, trong năm học vừa qua, Học viện đã quán triệt sâu sắc khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp; tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Học viện, để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Học viện, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Học viện Chính trị Công an nhân dân cần quán triệt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Phối hợp với các đơn vị chức năng sớm đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Học viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên toàn diện về phẩm chất, năng lực chuyên môn và tiêu chuẩn chức danh. Các thầy, cô giáo của Học viện Chính trị Công an nhân dân phải luôn gương mẫu đi đầu, thực sự là những tấm gương sáng trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nghiên cứu khoa học và học tập, nâng cao trình độ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận; đưa Học viện sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị uy tín của ngành Công an và trong hệ thống các trường chính trị của Đảng. Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, từng bước nghiên cứu, triển khai hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề  nghị các đồng chí học viên đang học tập, rèn luyện tại Học viện Chính trị Công an nhân dân phải nỗ lực, cố gắng học tập, lĩnh hội tri thức trong Nhà trường để phục vụ tốt cho công tác; xứng đáng với sự tin tưởng, hy vọng của Đảng và của ngành Công an.

Cũng tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Học viện Chính trị Công an nhân dân về thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Ban Bí thư giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương và trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Học viện Chính trị Công an nhân dân

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Học viện Chính trị Công an nhân dân; tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng. Học viện xin hứa với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng. Đồng thời, trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Học viện kính mong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đồng chí Thứ trưởng, các nhà khoa học, các đơn vị kết nghĩa, các cơ quan chức năng,  các học viện, nhà trường trong và ngoài Công an nhân dân tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ nhiều hơn nữa để Học viện phát triển và trưởng thành vững mạnh, toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin cậy giao phó.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ khai giảng:

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện Chính trị Công an nhân dân, đồng chí Thiếu tá Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng Khoa Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, phát biểu cảm tưởng tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 của Học viện Chính trị Công an nhân dân

 

Ban Biên tập

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website