Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021

Ngày 02/11/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021. Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Lễ Khai giảng. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Lễ Khai giảng.

Tham dự buổi Lễ về phía đại biểu khách mời có đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các học viện, nhà trường, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; đại diện Ban Giám đốc Công an các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, nhà trường, đơn vị, chính quyền địa phương nơi Học viện đóng quân, có quan hệ gắn bó với Học viện.

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên các hệ đào tạo của Học viện.

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng

Trong Diễn văn khai giảng, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện khẳng định: Trong năm qua, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ giáo dục đào tạo của lực lượng CAND. Tuy nhiên, với tinh thần thi đua, phấn khởi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Học viện Chính trị CAND đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật:

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trình bày Diễn văn khai giảng năm học 2020 - 2021

Về công tác giáo dục, đào tạo: Trong năm học, Học viện đã thực hiện tốt công tác chiêu sinh, tuyển sinh, tổ chức đào tạo các hệ đào tạo, bồi dưỡng với trên 3.000 học viên. Đồng thời, Học viện đã chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn đầu ra theo hướng tăng cường kiến thức, kỹ năng giải quyết tình hình thực tế gắn với tiêu chí cán bộ theo 4 cấp theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan, thực chất; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, được lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Học viện tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ Đề án mở thêm một số ngành đào tạo bậc sau đại học. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho Bộ An ninh Lào (hệ chính quy, hệ cao học và bồi dưỡng chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước)….

Về xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên: Xác định đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác trọng tâm này. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên thông qua thực tiễn giảng dạy, tổ chức các hội thi, phong trào dạy giỏi, sinh hoạt chuyên môn, mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề... Đến nay, với 01 giáo sư, 08 phó giáo sư; 56 tiến sĩ; 132 thạc sĩ (trong đó 43 nghiên cứu sinh), đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện đã có sự phát triển về chất, về lượng, thực sự là những nhà giáo mẫu mực, tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phong cách, lối sống, là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, tự tôn nghề nghiệp, khát khao cống hiến cho lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc đến mỗi học viên. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng luôn được Học viện chú trọng phát triển và nhận được sự quan tâm, cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình, trí tuệ, trách nhiệm của nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực trong và ngoài CAND.

Về công tác nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đạt được những kết quả rất tích cực:

Trong năm học, Học viện đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 02 Đề tài khoa học cấp Nhà nước; tổ chức nghiên cứu mới 01 đề tài cấp nhà nước; tham mưu tổ chức 01 hội thảo cấp quốc gia, 04 hội thảo cấp Bộ và nhiều hội thảo, tọa đàm khác phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Học viện. Triển khai nghiên cứu, xây dựng 05 Đề án theo chương trình công tác được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao góp phần cung cấp nhiều luận cứ khoa học, bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND, dẫn dắt, định hướng thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trong năm học, công tác tham mưu, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được Học viện đặc biệt quan tâm; Học viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện, thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội; tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam anh hùng, chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Học viện cũng tích cực tham gia và đạt kết quả cao trong các cuộc thi do Bộ Công an và các bộ, ngành tổ chức…

Với những kết quả nêu trên, trong năm học 2019 - 2020, Học viện được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, 01 đơn vị cấp phòng được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 02 đơn vị cấp phòng đạt Cờ thi đua Bộ Công an, 09 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 02 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, 37 cán bộ đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng, đồng chí Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Học viện Chính trị Công an nhân dân đã đạt được trong năm học 2019 - 2020. Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng và thường xuyên đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu về chính trị, tham mưu lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Học viện, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen, tác động mạnh mẽ đến an ninh, an toàn của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn không ít khó khăn, thách thức. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã chỉ ra các mục tiêu lớn, trong đó mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Các học viện, trường CAND nói chung, Học viện Chính trị CAND nói riêng cần phải thực sự nhạy bén, chủ động đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu về nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học, hoạt động nghiên cứu phải hết sức thiết thực, sản phẩm đảm bảo tính khoa học và tính đại chúng, dễ hiểu. Chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, lý luận gắn liền với thực tiễn. Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, từng bước nghiên cứu, triển khai hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Đối với học viên đang học tập, rèn luyện tại Học viện Chính trị Công an nhân dân phải nỗ lực, rèn ý chí vượt khó, cố gắng học tập, lĩnh hội tri thức trong quá trình học tập để phục vụ tốt cho công tác; xứng đáng với sự tin tưởng, hy vọng của Đảng và của ngành Công an.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 01 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/8/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân”; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2017 đến năm 2019, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Bằng khen của Bộ Công an cho 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-X11 ngày 17/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND, giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho các tập thể, cá nhân

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và toàn thể học viên của Học viện, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng và quán triệt, tổ chức thực hiện. Học viện xin hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu để nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND trong thời gian tới, hướng tới các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã xác định; từ đó có được những hướng đi phù hợp cho Học viện; góp phần vào thành công của công tác công an nói chung và công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng. Đồng thời, trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Học viện mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Thứ trưởng, sự giúp đỡ nhiều hơn của các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học, các đơn vị kết nghĩa, các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường trong và ngoài Công an nhân dân để Học viện phát triển; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Sau buổi Lễ khai giảng, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã tặng sách “Xây dựng và quản trị Thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công nghiệp 4.0” cho Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng sách cho Học viện Chính trị CAND

Một số hình ảnh tại buổi Lễ khai giảng:

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Lễ khai giảng năm học 2020-2021 của Học viện Chính trị CAND

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website