Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Phòng, chống hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay”

Ngày 07/01/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Phòng, chống hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay”, mã số SX.2018.T29.095 do đồng chí Đại tá, ThS Đinh Tuấn Khánh, Quyền Trưởng Bộ môn Pháp luật và nghiệp vụ công an làm chủ nhiệm. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng còn có Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Trọng Đạo, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 1; Đại tá, PGS.TS Bùi Quang Cường, nguyên Phó Viện trưởng,Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc Phòng, Ủy viên phản biện 2 cùng các thành viên khác trong Hội đồng và đại diện lãnh đạo, nhà khoa học, giảng viên các khoa, bộ môn thuộc Học viện.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đề tài khoa học cấp cơ sở “Phòng, chống hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay” có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân; thực trạng phòng, chống hoạt động này những năm qua, làm rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó; dự báo, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân thời gian tới.

          Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu và khẳng định: Đây là một đề tài có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc xây dựng hướng nghiên cứu của đề tài, có những đổi mới trong quá trình nghiên cứu. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý đề tài theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Với kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu kín và đánh giá Đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Trọng Đạo, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 1, phát biểu

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Bùi Quang Cường, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Khoa học và xã hội nhân văn quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu

Đồng chí Thiếu tá Công Phương Vũ, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân phát biểu

Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Pháp luật và nghiệp vụ công an phát biểu

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website